Информационни технологии и информационни системи в управлението

Информационни потребности на управлението Потребностите идват от необходимостта за обусловеност от информация на отделното място при изпълнение на управленския процес

Прочетете повече

Управление на регионален екологичен проект

Увод От 80-те години насам екологията придобива все по-важно значение в обществения живот. Отношението към екологичната обстановка все повече изисква

Прочетете повече

Управление на координацията в дистрибуторската фирма

Същност на координацията в предприятието Изключително важно значение при реализирането на управленския процес има координацията. По своя характер тя представлява

Прочетете повече