Търговия с фючърсни контракти

Въведение С развитието на международната търговия много от условията, свързани с нея се променят също. Това естествено води до възникването

Прочетете повече

Проект за внедряване на нов библиотечен софтуер в университет

Въведение Управлението на проекта за въвеждане на нов библиотечен софтуер в Университета е важен етап от модернизацията и осъвременяването на

Прочетете повече

Практически анализ на поведението на мениджър тип „комплексиран“

От възможностите и психическата нагласа на мениджърите от различни равнища в управленската йерархия зависи микроклимата на работната обстановка. Хората притежават

Прочетете повече

Валутни пазари и валутни операции

Увод Валутната търговия води своето начало още от най-дълбока древност, когато международната търговия е била осъществявана с кервани или дървени

Прочетете повече

Връзка и различие между регионално развитие и регионален икономически растеж. Двигатели на регионално развитие. Възможни ограничения за постигането на целите на регионален растеж.

1. Връзка и различие между регионално развитие и регионален икономически растеж. Регионалното развитие на икономиката отдавна занимава специалистите, изследователи на

Прочетете повече

Обща характеристика на съвременния консерватизъм. Основни направления на неоконсерватизма.

Общахарактеристика на съвременния консерватизъм Консерватизмът, като общо понятие, изразява призив за съхраняване на традициите и опита от миналото. Той е

Прочетете повече

Учението на Кейнс за преодоляване на икономически кризи. Кейнсианските рецепти за осигуряването на икономическия растеж и заетостта на труда.

Обща характеристика на учението на Кейнс Като икономическо учение Кейнсианството възниква през 30-те години на 20 век. То е породено

Прочетете повече

Меркантилизмът – отражение на първоначалното натрупване на капитал. Ранен и късен меркантилизъм и неговите представители.

Меркантилизмът като отражение на първоначалното натрупване на капитал. Обща характеристика на меркантилизма. Меркантилизмът отразява особеностите на етапа на възникването на

Прочетете повече

Ценова политика при въвеждане на нов продукт на пазара на фирма – производител на детски играчки

Увод Фирмите налагат собствени модели на формиране на цените и ползват различни методи и стратегии, които черпят основно от опита

Прочетете повече

Управление на регионален екологичен проект

Увод От 80-те години насам екологията придобива все по-важно значение в обществения живот. Отношението към екологичната обстановка все повече изисква

Прочетете повече

Анализ на управлението на човешките ресурси във фирма – дистрибутор на млечни продукти

Въведение Науката за управление на човешките ресурси намира широко приложение в дейността на икономическите субекти в България, което е естествено,

Прочетете повече