Маркетингова политика в туризма

1. Обща постановка. Понятието “Маркетинг” произлиза от английската дума “market”, значеща “пазар”, която в разговорния език означава различни действия, свързани

Прочетете повече

Смесени предприятия – характеристика и особености. Обосновка на инвестициите в смесени предприятия.

1. Интернационализацията на стопанската дейност в контекста на световната икономическа глобализация Посъвместната глобализация на съвременния икономически и стопански живот породи

Прочетете повече

Пресконференцията като ефективен инструмент на връзките с обществеността за контакт с целевата публика във фирма за екстремен туризъм

1. Пресконференцията като инструмент на връзките собществеността във фирмата. В ежедневието на българските фирми и предприятия все по-често им се

Прочетете повече

Опазване на околната среда в хотелиерството

Туризмът носи проблеми за околната среда Опазването на околната среда е проблем, който става все по-актуален в последните 50 г.

Прочетете повече

Търсене, предлагане и ценообразуване. Предимства и недостатъци на класическия аукцион и аукционите в Интернет. Стоки и иновации в ценообразуването в средата на Интернет. Тенденции в ценообразуването и сегментирането в Интернет.

1. Търсене, предлагане иценообразуване. На фигурата по долу са показани кривите на предлагането и търсенето. Най-общо Законът за търсенето на

Прочетете повече

Свободни икономически зони и икономически растеж на териториалното стопанство

1. Свободни икономически зони – същност, видове, предимства. Същността на икономическите зони се изразява в различния им статут от останалата

Прочетете повече

Инфраструктура и съвременно регионално икономическо развитие

1. Инфраструктура – същност, видове,елементи, особености. 1.1. Същност на инфраструктурата. Понятието „инфраструктура“ има латински произход. От гледна точка на икономиката,

Прочетете повече

Анализ на предприемачески казус по модела „Надлер – Тъшман“

1. Описание на предприемаческия казус. През 1993 г. предприемачът „Х“ е преподавател в „Химическия Техникум“ в гр. София. Той от

Прочетете повече

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2012 г. – същност, причини, измерения

Въведение Капиталистическият модел на управление на стопанските процеси показва сериозни слабости в сферата на поддържането на стабилни равнища на икономически

Прочетете повече

Годишно счетоводно приключване на бюджетното предприятие

1. Същност и особености на бюджетното предприятие като обект на счетоводна отчетност. 1.1. Същност на бюджетното предприятие. От счетоводна гледна

Прочетете повече

Що е бизнес по Интернет и ползата от него за световната търговия?

1. Въведение в света на Интернет търговията. Напредването на технологиите и особено на тези, свързани с комуникациите, дадоха летящ старт

Прочетете повече

Въведение в анализа на бизнес средата

В процеса на своето функциониране предприятието непрекъснато взаимодейства с околната бизнес среда. Поведението му се влияе от различни политико-икономически и

Прочетете повече

Практически анализ на поведението на мениджър тип „имитиращ“

Управленският потенциал на всеки ръководител е различен. Много често способностите на мениджърите се преплитат с техния емоционален профил и това

Прочетете повече