Статистиката като съвременно научно направление и практическо приложение

Статистиката е съвременна наука, клон от традиционната математика, който е призван да изяснява на изследователите проявлението на околната среда посредством

Прочетете повече