Анализ на предприемачески казус по модела „Надлер – Тъшман“

1. Описание на предприемаческия казус. През 1993 г. предприемачът „Х“ е преподавател в „Химическия Техникум“ в гр. София. Той от

Прочетете повече

Анализ на управлението на човешките ресурси във фирма – дистрибутор на млечни продукти

Въведение Науката за управление на човешките ресурси намира широко приложение в дейността на икономическите субекти в България, което е естествено,

Прочетете повече

Анализ и оценка на конкурентоспособността на бизнес организация на примера на българска фирма – производител на тоалетна хартия

Ето ново предложение за готова курсова работа, посветена на анализа на конкурентоспособността на бизнес организация. Съдържанието на курсовата има следния

Прочетете повече