Финансиране на компания и капиталова структура

Драги студенти, предлагаме ви още едно ново предложение – курсова работа на тема „Финансиране на компания и капиталова структура“ със следната структура по-долу:

Увод

1.Видове източници за финансиране на компанията. 
1.2. Вътрешни източници за финансиране на фирмата. 
1.3. Източници на външно финансиране за фирмата.

2. Предимства и недостатъци на видовете източници на финансиране. 
2.1. Предимства и недостатъци на източниците на вътрешно финансиране. 
2.2. Предимства и недостатъци на външните източници на финансиране на фирмата. 

3. Теории за капиталовата структура. Предимства и недостатъци на различните теории за финансиране. 

4. Практически пример за прилагането на кредита като източник за финансиране на компанията. 
Заключение 
Използвана литература и информационни източници 

%d блогъра харесват това: