Създаване и развитие на туристически продукт за спортен и екстремен туризъм – “Paintball”

Представяне на фирмата

“Х” ООД е създадена в края на 1997 г. в гр. У. Първоначално фирмата се насочва към организацията и предоставянето на традиционни туристически услуги, най-вече към организацията на морски туризъм за български и чуждестранни туристи.

Не след дълго обаче собствениците имат възможност да се запознаят с възможностите и перспективите на развитието на екстремния и спортен туризъм, който е един от най-прогресиращите туристически продукти в света.

След оценка на ситуацията на туристическите ресурси в региона, в който оперира фирмата, нейното ръководство решава, че пред развитието на подобен вид туризъм в България има голям потенциал.

Така, само за 2-3 г. “Х” ООД се превръща в един от основните пазарни лидери в страната, при предлагането на спортен и екстремен туризъм на български и чуждестранни туристи.

Днес фирмата развива следните екстремни  и нетрадиционни спортове:

 • спортен лов;
 • планинско изкачване с велосипед;
 • екстремно речно спускане с лодки;
 • планинско катерене;
 • екстремни бънджи скокове;
 • полет с парапланер;
 • морски сърфинг;
 • пясъчен сърфинг;
 • сноубординг и т. н.

Във връзка със разширяването на своята туристическа продуктова гама фирмата организира и т. нар. екстремна спортна игра “Painball”.

Примерно представяне на “Painball” – като туристически продукт на спортния и екстремен туризъм

“Paintball – забавление за малки и големи”. Това е рекламният девиз на фирмата, който в общи линии разкрива възможностите на този туристически продукт за предоставяне на висок адреналин и екстремно забавление както на по-възрастните индивиди, така и на подрастващите лица.

Предпоставка за развитие на новия туристически продукт е обстоятелството, че от години вече фирмата се занимава с организацията на различни туристически услуги в областта на екстремните спортове и има необходимия натрупан опит за тази цел.

В своето развитие “Х” ООД винаги е била прогресираща и нетрадиционна туристическа фирма, чиято основна цел е непрекъснато да изненадва с нещо ново своите потенциални клиенти.

Повечето българи на средна възраст имат представа за същността на играта “Paintball”, но има такива, които не са запознати с нея, а тя представлява военна игра между два или повече отбора, при която обаче истинските патрони са заменени с топчета пълни с боя.

Играта съществува от около 10-15 г. и е изключително разпространен туристически продукт в развитите западни държави.

Тя съчетава в себе си излета сред природата с участието в интересни и динамични военни действия. В нея могат да взимат участие цели семейства без оглед на възраст и пол на членовете.

Играта е увлекателна и динамична, свързана е с изразходването на много енергия и е идеален начин за разтоварване сред природата.

Ръководи се от обучени и квалифицирани инструктори, които помагат в организацията на играта и изпълняват ролята на арбитъри.

Основна цел в играта е да се “боядисат” всички участници от противниковия отбор или да се открадне знамето от “щаба” (укритието) на противниците.

Турнирите по “Paintball”, провеждани от туристическата фирма, се осъществяват в завладяваща местност по устието на река Ропотамо.

В продължение на 8 часа участниците разчита на своите първични инстинкти за оцеляване. Заедно със своя инструктор всеки отбор строи барикади, устройва засади или попада в такива.

Накрая гаранцията е, че всички ще са усмихнати и доста поизцапани. Следва ексцентрична вечеря, съчетана със забавна програма ще се избират Мис, Мистър и Мини Paintball.

Нощувките ще се организират в уютния семеен хотел „Край Реката“ – 3 звезди. Осигурена е надеждна екипировка, инструктор и пакети суха храна за деня на турнира.

Роля и значение на служителите във фирмата за осъществяване на туристическия продукт

Както се вижда “Х” ООД представлява туристическа фирма, която по своя характер е производителка на туристически услуги за по-тесен кръг от потребители.

От дейността на фирмата си личи, че тя е изцяло ориентирана към предлагането на екстремен туризъм, нещо сравнително ново за нашия пазар.

Екстремните туристически услуги от своя страна са свързани с доста емоции и висок адреналин, защото в тях винаги доминира фактора опасност.

Всичко това трябва да ни говори, че служителите на фирмата играят огромна роля за нейното развитие, защото на тях се поверява обслужването на туристите, желаещи да усетят вкуса на екстремното.

Това налага специален подбор на кадри, които да притежават всички умения, които ще сам им необходими при контактуването и предоставянето на туристическата услуга.

Нека разгледаме конкретно “Painball”-а. Това е една туристическа екстремна атракция, която по своя характер може да застраши здравето на туриста по отношение на различни контузии, възможни по време на играта.

Затова ролята на инструкторите тук е много важна. Тази част от персонала, организиращ услугата, трябва да отговаря задължително на следните по-основни критерии и качества:

 • добро физическо здраве;
 • спортен дух;
 • добро познаване на горската природа и конкретно на терена, на който ще се провежда играта;
 • познания за оказване на първа помощ;
 • контактност и инициативност.

Фигурата на инструктора в случая има решаващо значение за организацията на играта, защото той е лицето, което се нагърбва с организацията на играта.

Той е водачът, който трябва да инструктира и да мотивира своя отбор от екстремни туристи към победата.

Същевременно той е също човекът, който има реферски функции и това подлага на изпитание неговото чувство за справедливост.

Следователно, ако този служител не притежава необходимите качества на лидер и арбитър, той просто ни би могъл да се справи с правилата на играта и оттам ще навреди и на усета на клиента за достоверност на предлаганата му услуга.

Това е само един малък пример за важността на служителите в подобна фирма, която предлага туристически услуги.

Служителите и влиянието им върху качеството

Друга основна роля на служителите в туристическата фирма виждаме в поддържането на високо качество на предлагания туристически продукт.

Характерно за подобна туристическа услуга е, че тя представлява едно комплексно изпълнение, което има основно предназначение да предостави екстремни емоции на туриста, но същевременно е разширена с допълнителни полезности като почивка сред природата, приятно прекарване и емоции в ютен семеен хотел, ексцентрична вечеря, заредена с положителни емоции и т.н.

Следователно тук е моментът да отбележим, че качеството на услугата зависи изцяло от общото представяне на персонала.

Провалът на едно от обслужващите туристическа услуга звена или на някои от заетите с нея човешки ресурси проваля и усилията на целия екип, защото просто туристическите услуги са устроени така, че да създават преди всичко впечатления, а лошите такива по отношение на един елемент от предоставения туристически продукт винаги надделяват върху общото представяне на услугата.

Емоционален, физически и умствен труд, свързан с предоставянето на туристическата услуга

Емоционалният труд е едно сравнително по-ново понятие за полаган труд, което отразява ирационалното поведение в дейността на човешките индивиди.

Докато за физическия и умствения труд нещата са ясни, то за емоционалния труд трудно се намират измерители, защото той няма конкретно качествено или количествено измерение и е по-скоро проявление на индивидуалната нагласа и възпитание на съответния служител.

Емоционалният труд може да се наблюдава при изпълнението на почти всички видове човешки труд, но най-голямо значение той има при предоставянето на такива услуги, с които потребителя се ангажира емоционално и очаква същото от предоставящия ги.

Туристическите екстремни продукти, като “Painball” са именно такъв вид услуги, които ангажират изключително много емоционален заряд от организиращия ги аниматор.

Хората, желаещи да “вдигнат адреналина” всъщност желаят да бъдат изненадани с нещо ново и вълнуващо. Атмосферата, която те очакват да срещнат трябва да стави спомени в тях за цял живот.

В този контекст отново можем да се върнем към длъжността на инструктора по “Painball”. Освен, че той трябва да бъде здрав и подготвен физически, този служител трябва да притежава и добри умствени качества, които да му позволяват да насочва така играта, че да доставя максимално удоволствие на получаващия услугата турист.

Но само това не е достатъчно! Преди всичко инструкторът трябва да бъде емоционално заангажиран със своята дейност. Проблемът е, че той непрекъснато ръководи различни по-възраст хора, които имат различни интереси и предпочитания.

Това на практика го сблъсква с множество различни човешки характери и ако той не успее емоционално да нагажда както към едно 12 г. дете, така и към  един 55 годишен мъж, той няма да може да върши своите задължения, защото просто няма да може да отговори на техните изисквания и емоционални очаквания.

Естествено най-добрият вариант е служителите да развиват своите качества във всички субективни елементи от труда, било то физически, емоционални или умствени.

Конфликти между служители и туристи

Екстремните преживявания са заредени с енергия и заряд, който често пъти не понася на всички туристи, особено на този с по-слаби нерви.

Ето защо, особено когато става въпрос за спортна игра, където има съревнование, емоциите са сериозни и често пъти това дава отражение върху поведението на туристите.

В случая с играта “Painball” основните конфликти, които могат да възникнат между служители на фирмата и туристи, ползващи се от нейните услуги, са най вече: недоволство от протичането на играта и недоволство от битовите условия по организирането на услугата.

Туристите могат да се сърдят на инструкторите при воденето на бойните действия в гората и то най-вече от тяхната обективност при воденето на играта.

Ето защо важен момент тук ще бъде предварителния инструктаж на участниците, който трябва да ги подготви в дух на толерантност и спортен дух и да предотврати евентуални агресивни емоции и реваншистки настроения.

По отношение на битовите условия фирмата е ангажирала тризвезден хотел, което е приличен стандарт за българските условия.

Въпреки това е препоръчително “Х” ООД да води своеобразно допитване между туристите, кое не им е допаднало в страничното обслужване по време на екстремната екскурзия, за да може да отстрани своевременно грешките, които са допуснати.

Използвана литература:

 1. Боева, Б., “Маркетинг на услуги”, София, 1996 г.
%d блогъра харесват това: