Коментар на статия, посветена на санкционирането на нарушения на конкуренцията от КЗК

Преди да коментираме статията “КЗК глоби MEGGLE-БЪЛГАРИЯ за нарушаване на конкуренцията чрез провеждане на томбола” с автор Нели Донева, ще изясним някои основни моменти около същността на конкуренцията и нейното значение за пазара.

Конкуренцията е един изключително комплексен икономически феномен както по съдържание, така и по форма на проявление.

В широк смисъл под конкуренция разбираме взаимодействието на пазарните участници (продавачи и купувачи), при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси, независимо от (или за сметка на) другите участници.

Това взаимодействие – или по-точно противодействие има три страни:

  • конкуренция между продавачи;
  • конкуренция между купувачи;
  • конкуренция между продавачи и купувачи.

В тесен смисъл конкуренцията обозначава присъствието на двама или повече продавачи или двама или повече купувачи (действащи независимо един от друг), на определен пазар, където се предлага ограничено количество от дадена стока.

Конкуренцията изпълнява основно три определени функции:

  • информационна – активното взаимодействие на пазарните участници в конкурентната борба ни информира за съотношението между търсенето и предлагането като база за взимане на пазарни решения;
  • стимулираща – всеки участник в конкурентната борба се стреми към подобряване на пазарните си позиции;
  • контролираща – многовариантността на пазарния избор, създадена в условията на конкуренция, въвежда индиректен контрол върху пазарното поведение.

Както се вижда от изброеното, конкуренцията изпълнява много важна роля във функционирането на свободната пазарна икономика и се явява главен регулатор на пазарните отношения.

Ето защо, в много от страните с пазарна икономика, включително и България, конкуренцията е обект на защита от законодателството на страната с цел поддържане на нормални условия на развитие на местната пазарна икономика.

Връщайки се обратно към статията на Нели Донева, ще се сблъскаме именно с един такъв пример за нарушаване на условията на лоялна конкуренция според българското законодателство.

Конкретният повод е организирането на томболи от фирма Meggle-България, които са обвързани с дистрибуцията на нейната продукция, в случая става въпрос за прясно мляко.

Опита на фирмата да провежда томбола за привличане на нови клиенти е отъждествен от Комисията за защита на конкуренцията като изкривяване на конкуренцията и нарушение на Закона за защита на конкуренцията.

Нормативната уредба в него забранява реклама, която обещава лесни печалби.

Смята се, че интересите на конкурентите се увреждат от т.нар. „игри с награди“, тъй като оборотът им би могъл значително да намалее и те да се окажат принудени да организират също подобни рекламни кампании.

Провеждането на игри с награди обаче може да е непосилна задача за по-малките предприятия, което е фактическо нарушение на условията за развитието на нормална конкуренция.

Проучвайки проблема трябва да отбележим, че конкуренцията в България трябва да бъде регулирана и в този случай КЗК се е произнесла правилно, тъй като именно малките и средни производители и търговци на млечни продукти ще бъдат най-засегнати от подобна акция на Meggle-България.

Те не разполагат с оборотите на тази голяма компания и не могат да отговарят подобаващо на нейното неустоимо за клиентите предложение, затова ще понесат сериозен отлив на клиенти и ще пострадат като по-малки и средни пазарни участници от томболата с награди на Meggle-България.

Подобно положение не бива да се допуска, затова и намесата на КЗК е уместна и навреме, за да спре една изкривяваща принципите на свободната пазарна конкуренция практика.

%d блогъра харесват това: