Дипломни работи

С натрупания през годините опит можем да предложим разработката на различни като тематика и обем дипломни работи и магистърски тези за студенти. За нашите клиенти предлагаме следния пакет от услуги, свързан с написването на тези сериозни студентски разработки, който включва:

  • Предварителна консултация със студента относно избора на заглавие за дипломната работа или магистърската теза;
  • Набиране на информация и осигуряване на литературни източници за написването на разработката;
  • Съставяне на примерен план, който се одобрява от научния ръководител;
  • Написване на дипломната работа или магистърската теза;
  • Корекции, допълване или съкращаване на разработката по забележки на научния ръководител;
  • Финални корекции и форматиране на текста;
  • Изготвяне на начална страница;
  • Печат на работно копие на текста;
  • Изготвяне на презентация или автореферат за защитата;
  • Помощ за въпросите от рецензията.

При изработката на дипломните работи и магистърските тези винаги се придържаме към указанията, зададени от студентите. Можем да работим с информация на студента, както и с информация, която сами осигуряваме за целите на написването на разработката. С така предложеният от нас пакет услуги се стремим да осигурим пълноценно обслужване на студентите, но няма проблем да се поръчат само някои от предлаганите по-горе услуги. Освен това, предлагаме и корекции на вече написани от студента или други фирми дипломни работи и магистърски тези, стига това да е възможно – имаме сериозен опит в това отношение!