Търсене, предлагане и ценообразуване. Предимства и недостатъци на класическия аукцион и аукционите в Интернет. Стоки и иновации в ценообразуването в средата на Интернет. Тенденции в ценообразуването и сегментирането в Интернет.

1. Търсене, предлагане иценообразуване. На фигурата по долу са показани кривите на предлагането и търсенето. Най-общо Законът за търсенето на

Прочетете повече

Ценова политика при въвеждане на нов продукт на пазара на фирма – производител на детски играчки

Увод Фирмите налагат собствени модели на формиране на цените и ползват различни методи и стратегии, които черпят основно от опита

Прочетете повече