Потребителско поведение при търсене на противогрипна ваксина

Въведение Грипът е едно от най-сериозните епидемични заболявания на всички времена и причина за широко разпространеното остро заболяване всеки зимен

Прочетете повече

Създаване и развитие на туристически продукт за спортен и екстремен туризъм – “Paintball”

Представяне на фирмата “Х” ООД е създадена в края на 1997 г. в гр. У. Първоначално фирмата се насочва към

Прочетете повече

Статистиката като съвременно научно направление и практическо приложение

Статистиката е съвременна наука, клон от традиционната математика, който е призван да изяснява на изследователите проявлението на околната среда посредством

Прочетете повече

Икономическо възстановяване на Западноевропейските държави

Въведение Резултатите от Втората световна война са още по-трагични и разрушителни от тези на Първата. Френската, немската и английската икономики

Прочетете повече

Управление на координацията в дистрибуторската фирма

Същност на координацията в предприятието Изключително важно значение при реализирането на управленския процес има координацията. По своя характер тя представлява

Прочетете повече

Роля, инструменти и функции на централната банка

Въведение В основата на банковата система на всяка страна стои централната емисионна банка, който се нарича още “банка на банките”.

Прочетете повече

Мотивация на персонала в организацията

Въведение Изучаването на мотивацията на служителите е важен момент, който включва отговорите на въпроси като: Какво подтиква поведението?Какво го направлява?Как

Прочетете повече