Принципи на данъчното облагане. Данъчната политика като фактор на икономическия растеж.

Въведение Един от важните моменти при формирането на икономическата политика на една страна е осигуряването на стабилен икономически растеж. Това

Прочетете повече

Контрол на решенията на Общинския съвет

Въведение Във всяка страна по света съществуват местни органи, които независимо от разновидностите на взаимоотношенията им с централната държавна власт,

Прочетете повече

Сравнителен анализ между прокурист и изпълнителен директор

Въведение В процеса на разрастване на индустриалната мощ и обхват на съвременните търговски организации много от характерните черти на структурата

Прочетете повече

Парична политика на БНБ в условията на Паричен съвет

Въведение С въвеждането на валутния съвет в България, много от възможностите на страната да извършва собствена икономическа и парична политика

Прочетете повече

Фактори за развитие на териториалното стопанство. Факторен анализ. Методи за оценка на териториалното стопанство.

Въведение Регионалната икономика е един от по-новите и съвременни отрасли, които намират бързо развитие в рамките на традиционната икономическа практика.

Прочетете повече

Световна търговска организация – функции, принципи, цели и задачи

Въведение Световната търговска организация (СТО) стартира своето съществуване на 01 януари 1995 г., като пълноправен приемник на Генералното споразумение за

Прочетете повече