Коментар на статия, посветена на санкционирането на нарушения на конкуренцията от КЗК

Преди да коментираме статията “КЗК глоби MEGGLE-БЪЛГАРИЯ за нарушаване на конкуренцията чрез провеждане на томбола” с автор Нели Донева, ще

Прочетете повече

Стратегическо планиране и управление на дистрибуционен канал

Въведение С разрастване на стопанските отношения между икономическите субекти и изострянето на конкуренцията в локален и международен характер, на преден

Прочетете повече

Модерни информационни технологии и системи

1. Актуалност изначимост на информационните технологии и информационните системи 1.1. Информационна система (ИС) – актуалност и значимост Същност – ИС

Прочетете повече

Изграждане на информационна система в съвременния хотел

Въведение С развитието на съвременните информационни системи, много от тях придобиха големи възможности в различни стопански области. Системите за събиране,

Прочетете повече

Същност и характерни черти на стопанската логистика. Фактори за нарастване ролята на логистиката. Развитие на логистиката в България.

Увод Логистиката е сравнително нова научна дисциплина в управленската практика. Възникването на логистичната концепция е свързано с необходимостта да се

Прочетете повече

Международното сътрудничество в българския туризъм

1. Характеристика на международното сътрудничество в туризма. Тенденциите, които се наблюдават в момента в областта на международното сътрудничество в туризма,

Прочетете повече

Личността на треньора във волейболния тим

Волейболът по своя характер е колективен спорт, който се основава на партньорство и комбинативност в играта. Ето защо от ръководството

Прочетете повече

Счетоводството като икономическа наука

Счетоводната дейност в предприятието е законоустановена, освен това обаче тя е следствие и от ред други фактори, които определят нейното

Прочетете повече

Санкциониране на престъпления, свързани с грабеж

Престъпните присвоявания са втората по-големина група престъпления против собствеността и тяхната наказуемост е уредена в Раздел Втори от Главната обособена

Прочетете повече

Правни субекти

В историята на развитието на всяка една правова наука стои нейната приложимост по отношение на т.нар. “субекти” в правото. Най-общо

Прочетете повече

Образуване на пазарна икономика

Образуването на пазарната икономика от историческа гледна точка е един дълъг процес, който изминава стопанската дейност, развивана от човека през

Прочетете повече

Коментар на статията “Етиката между човека и природата”

Проблемът, който поставя авторката Стефка Китанова в статията “Етиката между човека и природата”[1] е твърде актуален и дори болезнено значим

Прочетете повече