Ценова политика при въвеждане на нов продукт на пазара на фирма – производител на детски играчки

Увод Фирмите налагат собствени модели на формиране на цените и ползват различни методи и стратегии, които черпят основно от опита

Прочетете повече