Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма ИБОРА ООД

Въведение С бързото индустриално развитие на икономическите отношения в национален и световен мащаб се създадоха условия за широко проникване на

Прочетете повече

Пресконференцията като ефективен инструмент на връзките с обществеността за контакт с целевата публика във фирма за екстремен туризъм

1. Пресконференцията като инструмент на връзките собществеността във фирмата. В ежедневието на българските фирми и предприятия все по-често им се

Прочетете повече

Въведение в анализа на бизнес средата

В процеса на своето функциониране предприятието непрекъснато взаимодейства с околната бизнес среда. Поведението му се влияе от различни политико-икономически и

Прочетете повече

Ценова политика при въвеждане на нов продукт на пазара на фирма – производител на детски играчки

Увод Фирмите налагат собствени модели на формиране на цените и ползват различни методи и стратегии, които черпят основно от опита

Прочетете повече

Анализ на управлението на човешките ресурси във фирма – дистрибутор на млечни продукти

Въведение Науката за управление на човешките ресурси намира широко приложение в дейността на икономическите субекти в България, което е естествено,

Прочетете повече

Анализ и оценка на конкурентоспособността на бизнес организация на примера на българска фирма – производител на тоалетна хартия

Ето ново предложение за готова курсова работа, посветена на анализа на конкурентоспособността на бизнес организация. Съдържанието на курсовата има следния

Прочетете повече