Проект за внедряване на нов библиотечен софтуер в университет

Въведение Управлението на проекта за въвеждане на нов библиотечен софтуер в Университета е важен етап от модернизацията и осъвременяването на

Прочетете повече