Свободни икономически зони и икономически растеж на териториалното стопанство

1. Свободни икономически зони – същност, видове, предимства. Същността на икономическите зони се изразява в различния им статут от останалата

Прочетете повече