Санкциониране на престъпления, свързани с грабеж

Престъпните присвоявания са втората по-големина група престъпления против собствеността и тяхната наказуемост е уредена в Раздел Втори от Главната обособена

Прочетете повече