Практически анализ на поведението на мениджър тип „имитиращ“

Управленският потенциал на всеки ръководител е различен. Много често способностите на мениджърите се преплитат с техния емоционален профил и това

Прочетете повече

Практически анализ на поведението на мениджър тип „комплексиран“

От възможностите и психическата нагласа на мениджърите от различни равнища в управленската йерархия зависи микроклимата на работната обстановка. Хората притежават

Прочетете повече