Опазване на околната среда в хотелиерството

Туризмът носи проблеми за околната среда Опазването на околната среда е проблем, който става все по-актуален в последните 50 г.

Прочетете повече

Въведение в анализа на бизнес средата

В процеса на своето функциониране предприятието непрекъснато взаимодейства с околната бизнес среда. Поведението му се влияе от различни политико-икономически и

Прочетете повече