Възникване на класическата политическа икономия с идеите и творчеството на Уилям Пети

Социално-икономически условия в Англия през 17 век и възникване на класическата политическа икономия с творчеството на Уилям Пети През 17

Прочетете повече