Резюме на икономическите идеи и техните представители в Римската империя

Развитието на икономическите идеи от Древна Гърция продължава в рамките на Римската Империя, където се е извършвала разнообразна стопанска дейност,

Прочетете повече