Годишно счетоводно приключване на бюджетното предприятие

1. Същност и особености на бюджетното предприятие като обект на счетоводна отчетност. 1.1. Същност на бюджетното предприятие. От счетоводна гледна

Прочетете повече