Курсови работи за MT&M

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг е едно от интересните по-малки частни висши учебни заведения, в което студентите могат да получат интересно и специализирано по своя характер обучение в сферата на маркетинга, управлението и предприемачеството. За това учебно заведение предлагаме курсови работи, реферати, есета и казуси по следните предмети:

 • Микроикономика;
 • Макроикономика;
 • Основи на маркетинга;
 • Въведение в предприемачеството;
 • Основи на правото;
 • Основи на управлението;
 • Предприемачество и бизнес идея;
 • Финанси;
 • Стратегически маркетинг;
 • Директен и дигитален маркетинг;
 • Банково дело;
 • Търговско право и сделки;
 • Потребителско поведение;
 • Международен маркетинг;
 • Международен бизнес;
 • Техника на данъчното облагане;
 • Маркетинг на услугите;
 • ПР и маркетингови комуникации;
 • Техника на външнотърговската дейност;
 • Бизнес проект и т.н.

За MT&M Колеж изпълняваме също и студентски разработки за магистратурите към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Варненския свободен университет, съответно по специалностите „Международен маркетинг“ и „Бизнес икономика“. За повече информация и за оферти за курсови работи за MT&M може да ни търсите на посочените контакти!