Курсови работи за УНСС

Университетът за национално и световно стопанство е най-големият държавен икономически университет в страната и по традиция е най-желаната учебна институция в страната от студентите. През годините сме изработвали голямо разнообразие от курсови работи, есета, реферати и казуси за този университет, като обхващаме специалности, като:

 • Аграрен бизнес;
 • Агробизнес и управление на територията;
 • Банково дело и международни финанси;
 • Бизнес психология и социология;
 • Бизнес администрация;
 • Бизнес анализи и проекти;
 • Бизнес икономика;
 • Бизнес логистика;
 • Европейски бизнес и финанси;
 • Екоикономика;
 • Екоикономика и бизнес;
 • Електронно управление;
 • Енергиен бизнес;
 • Застраховане и социално дело;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Икономика на отбраната и сигурността;
 • Икономика на транспорта;
 • Икономика на търговията;
 • Икономика на човешките ресурси;
 • Икономическа социология и психология;
 • Интелектуална собственост и бизнес;
 • Макроикономика;
 • Макроикономика и финанси;
 • Маркетинг;
 • Бранд мениджмънт;
 • Рекламен мениджмънт;
 • Медии и журналистика със специализация;
 • Бизнес журналистика и продуцентство;
 • Бизнес журналистика;
 • Връзки с обществеността;
 • Международен бизнес;
 • Международен мениджмънт;
 • Международен туризъм;
 • Международни икономически отношения;
 • Международни финанси;
 • Управление на международни проекти;
 • Управление на конфликти;
 • Международни финанси и бизнес;
 • Мениджмънт в туризма;
 • Международен бизнес в интернет;
 • Национална сигурност;
 • Приложна политология;
 • Фамилно предприемачество;
 • Публична администрация;
 • Здравен мениджмънт;
 • Държавна администрация;
 • Публични финанси;
 • Регионален бизнес и мениджмънт;
 • Регионално развитие;
 • Социология;
 • Социални изследвания, анализи и проекти;
 • Статистика и иконометрия;
 • Стопанска логистика;
 • Счетоводство;
 • Счетоводство и контрол;
 • Счетоводство и бизнес анализ;
 • Творчески индустрии и бизнес;
 • Интелектуална собственост и бизнес в индустрията;
 • Транспортен мениджмънт;
 • Управление на веригата на доставките;
 • Финанси;
 • Финансов контрол и финансово право;
 • Финансов мениджмънт и т.н.

По отношение на УНСС пишем курсови работи както за редовните форми на обучение, предлагани от университета, така и за задочната форма на обучение и допълнително професионална квалификация. Работим и с филиалите на университета в други градове в страната.

За повече информация и за оферти за курсови работи за УНСС ни търсете на посочените в сайта контакти!