Курсови работи за СА!

Стопанската академия „Д. Ценов“ е един от търсените провинциални ВУЗ-ве, който е специализиран основно в сферата на счетоводната наука и финансовото дело. В нашата практика по-често пишем дипломни работи за този университет, но няма проблем да предложим и изготвянето на казуси, курсови работи, реферати и есета по следните предмети:

 • Агробизнес;
 • Банков мениджмънт;
 • Бизнес аналитика;
 • Бизнес планиране;
 • Бизнес администрация;
 • Валутен, митнически и данъчен контрол;
 • Европейски бизнес регулации;
 • Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост;
 • Електронен бизнес и дигитални пазари;
 • Застраховане;
 • Здравен мениджмънт;
 • Икономика и мениджмънт на туризма;
 • Инвестиционен мениджмънт;
 • Индустриален мениджмънт;
 • Информационни системи и технологии в бизнеса;
 • Корпоративен мениджмънт;
 • Маркетинг;
 • Маркетингови комуникации;
 • Международен бизнес и мениджмънт;
 • Международен туризъм;
 • Международни проекти;
 • Мениджмънт на бизнес организациите;
 • Мениджмънт на териториалното развитие;
 • Мениджмънт на туризма;
 • Мениджмънт на търговската дейност;
 • Образователен мениджмънт;
 • Публична администрация;
 • Социален мениджмънт;
 • Счетоводство и одит;
 • Търговско посредничество и инвестиционно банкиране;
 • Управление и поведение в бизнеса;
 • Управление на международни проекти;
 • Управление на проекти;
 • Управление на фирмената сигурност;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Финансов анализ и контрол;
 • Финансов контрол и вътрешен одит;
 • Финансов мениджмънт;
 • Финансово управление в публичния сектор;
 • Фирмен мениджмънт и контролинг;
 • Хотелиерски мениджмънт и т.н.

 

Курсовите работи за Свищовската академия в повечето случаи са сложни и трудни за писане, обаждайте се по-рано за тях. За повече информация и оферти за студентски разработки за СА „Д. Ценов“ ни търсете на посочените контакти в сайта!