Курсови работи за ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси е един от елитните частни университети, които може да се похвали с добре подготвени от практиката преподаватели. Университетът като цяло е ориентиран към подготовка на студентите в сферата на финансите и застрахователното дело. За този университет можем да предложим написването на курсови работи, есета, реферати и казуси по следните специалности:

 • Финанси;
 • Финансов мениджмънт и маркетинг;
 • Застрахователен бизнес и риск мениджмънт;
 • Иновации и бизнес процеси в застраховането;
 • Пенсионно и здравно осигуряване;
 • Счетоводство, контрол и корпоративен анализ;
 • Управление на човешките ресурси и лидерско поведение;
 • Иновации, предприемачество и финанси;
 • Журналистика, продуценство и финанси;
 • Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт;
 • Корпоративна социална отговорност;
 • Дигитален маркетинг и социални медии;
 • Маркетинг, реклама и връзки с обществеността;
 • Бизнес мениджмънт, технологии и иновации;
 • Банково дело и финанси;
 • Банков мениджмънт и инвестиционна дейност;
 • Бизнес, маркетинг и инвестиционен мениджмънт в туризма;
 • Продажба, бизнес, финанси и комуникации;
 • Мениджмънт на собствен бизнес и финанси;
 • Бизнес психология, кризисен и финансов мениджмънт и т.н.

Курсовите работи за ВУЗФ изработваме по зададените от студента задания. Изпълняваме ги в оригинали и гарантираме за тяхната индивидуалност. За повече информация и за оферти за студентски разработки за ВУЗФ може да ни търсите на посочените в сайта контакти!