Курсови работи за ВУАРР

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е един от амбициозните провинциални университети, които успешно развиват изнесено обучение и дистанционни форми на обучение. За този университет разработваме широк набор от курсови работи, есета, реферати и казуси в следните основни академични дисциплини:

 • Финанси и банково дело;
 • Счетоводство и одит;
 • Икономика и управление на агробизнеса;
 • Икономика и управление на регионите;
 • Туризъм;
 • Маркетинг в публичния сектор;
 • Международен бизнес;
 • Стопанско управление;
 • Управление на агробизнеса;
 • Мениджмънт на човешките ресурси;
 • Регионално планиране и развитие;
 • Управление на проекти;
 • Управление на селските райони;
 • Административно информационен мениджмънт и т.н.

За ВУАРР изпълняваме и всички студентски задания за дистанционните форми на обучение. За повече информация и оферти може да ни търсите на посочените контакти за връзка!