Курсови работи за ВСУ

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в източната част на България, който развива активно филиали и изнесено обучение в различни региони на страната. ВСУ се опитва да поддържа един разностранен профил от специалности за студентите, като ние можем да предложим нашите услуги основно в следните академични дисциплини:

 • Психология;
 • Международни отношения и право;
 • Бизнес администрация и мениджмънт;
 • Публична администрация и мениджмънт;
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт;
 • Финанси;
 • Международен бизнес;
 • Дигитална икономика;
 • Международни икономически отношения;
 • Финанси и счетоводство;
 • Маркетинг, реклами и ПР;
 • Защита на националната сигурност;
 • Корпоративна сигурност и т.н.;

За ВСУ основно пишем курсови работи за дистанционното обучение, но изпълняваме и други казуси, есета и реферати за студенти на университета. За повече информация и оферти може да подадете запитване по е-пощата или на посочения телефон в сайта!