Курсови работи за БСУ

Бургаският свободен университет е една прилична алтернатива за получаване на висше образование от българските студенти в Черноморския регион. Университетът има оптимизирана структура на студентските програми, като ние основно предлагаме разработка на курсови работи, есета, реферати и казуси за следните специалности на БСУ:

 • Право;
 • Публична администрация;
 • Данъчна администрация;
 • Администрация и управление на системата на национална сигурност;
 • Финанси;
 • Счетоводство и контрол;
 • Маркетинг;
 • Маркетинг и управление на туристическия бизнес;
 • Бизнес администрация (Стопанско управление);
 • Банков мениджмънт;
 • Международни икономически отношения;
 • Mаркетинг и дигитални комуникации;
 • Публични комуникации и социална психология и т.н.

За повече информация и оферти за студентски разработки за БСУ може да ни търсите на посочените контакти!