Курсови работи за НБУ

Нов Български Университет е най-големия частен университет в България, който предлага голямо разнообразие от различни програми и специалности. Университетът предлага не само редовно следване, но и дистанционна форма на обучение, при която задължително един от компонентите на оценяването е писмена студентска разработка – есе, реферат, казус или курсова работа. Ние покриваме голяма част от специалностите и предметите от дистанционното и редовно обучение в НБУ, като най-често поръчките на студентите са за специалности като:

  • Счетоводство и контролинг;
  • Финанси;
  • Маркетинг;
  • Управление на туризма;
  • Управление на бизнеса и предприемачество;
  • Бизнес комуникации;
  • Управление и развитие на човешките ресурси;
  • Бизнес администрация;
  • Мениджмънт на туристическия бизнес;
  • Мениджмънт за организационно съвършенство и други.

В университета от 2010 г. действа модерна система за проверка на плагиатството на курсовите работи Turnitin, с която ние се съобразяваме. Всяка поръчка на студентите от НБУ се пише индивидуално и в пълен оригинал, гарантираме нисък процент на съвпадаемост.

За повече информация и за оферти за курсови работи, есета, реферати и казуси за НБУ ни търсете на посочените контакти!