Казус по Е-бизнес в организацията

Ето още едно ново предложение на готова курсова от нас по предмета „Казус по е-бизнес в организацията“ за НБУ с заглавие „Търговия на финансови пазари“, като се описва „Канава на бизнеса“ за електронните търговци на тези пазари.

Съдържанието на курсовата е долното:

I. Описание на електронна търговия на финансовите пазари по модела „Канава на бизнеса“ (Business model Canvas).
1.1. Партньори.
1.2. Ключови дейности.
1.3. Ключови ресурси.
1.4. Канали.
1.5. Предложение за стойност.
1.6. Клиентски сегменти.
1.7. Отношения с клиентите.
1.8. Разходна структура. 
1.9. Източници на доходи. 
II. Качествено и количествено (класация) сравнение и оценка на сайтовете или мобилни приложения (програми за мобилни телефони) на фирми с описания в т. I бизнес модел. 
1.1. Представяне на платформите на електронните търговци на финансовите пазари. 
1.2. Сравнителен анализ на електронните платформи за търговия на финансовите пазари. 
Използвани източници

Ако желаете нова такава курсова – пишете ни или се обадете, ще направим чисто нов оригинал за Вас!

%d блогъра харесват това: