Други услуги

За студентите, които са разработили сами своите есета, реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи или магистърски тези,  но нямат възможност самостоятелно да наберат и форматират текста предлагаме следната комплексна услуга:

  • Набор на текст – 1800 знака/формат А4 (в броя на знаците се включват и интервалите по стандарт);
  • Форматиране на текста по изисквания на клиента;
  • Печат на текста (черно-бял печат на лазарен принтер) или предаване в електронен вариант;
  • Безплатна корекция на правописни и смислови грешки до 1 седмица, след предаване на текста (не включва допълване на текст).

Цената на горния пакет от услуги е 2 лв./страница. В горната цена не влиза изработката на таблици и графики. Те се договарят допълнително със студента. За поръчки между 50-100 стр. се предлага -5% отстъпка от пакетната цена, а за над 100 стр. отстъпката е -10%.

За изработка на презентация на студентски разработки с материали на студента цените са:

  • 3 лв./стр. до 10 стр.;
  • 2.50 лв./стр. до 15 стр.;
  • 2 лв. над 20 стр.;
  • над 50 стр. по договорка.

Всички текстове набираме в WORD и предоставяме в съответния .doc или .docx-формат, може да бъде изготвен и PDF-файл. Презентациите изпълняваме в PowerPoint с възможност и за анимиране на преходите между слайдовете. Можем да изпълним и индивидуални задания по създаване на таблици и графики в Excel.

Сроковете и начина на предаване се договарят допълнително със студента!