Готови курсови

Уважаеми студенти, в списъка по-долу излагаме малка част от различните готови курсови работи, есета, казуси и реферати, които сме писали през годините, които може да си поръчате на по-ниска цена като вече писани разработки. Предвид, че това са ползвани студентски разработки – ние не поемаме никакви гаранции за тях – продаваме ги във вида, в който са написани, естествено на наполовина и повече занижени цени. Ако си харесате някои от готовите курсови работи – просто ни изпратете запитване с темата и номера. Повечето неща са давани по един път, някои от тях могат да се дадат и в различни варианти.

АКО ИСКАТЕ НОВА ПОДОБНА РАЗРАБОТКА – НЯМА ПРОБЛЕМИ, САМО НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ ОБАДЕТЕ ЗА ОФЕРТА!

Списък с готови курсови работи:

 1. Важни исторически моменти от Втората световна война /история, 27 стр./ – 20 лв.
 2. Анализ на бизнес-стратегията на фирма „MATTEL“ – световен лидер в производството на детски играчки и аксесоари /маркетинг, икономика – 12 стр./ – 10 лв.
 3. Анализ на маркетинг-микса на фирма „MATTEL“ – световен лидер в производството на детски играчки и аксесоари /маркетинг, икономика – 26 стр. с приложения/ – 40 лв.
 4. Анализ на инвестиционни проекти – /финанси, икономика – 14 стр./ – 15 лв.
 5. Финансов анализ и оценка на доходността от инвестиции в ценни книжа /финанси, икономика – 15 стр./ – 20 лв.
 6. Управление на проект за въвеждане на библиотечен софтуер /човешки ресурси, икономика – 9 стр./ – 10 лв.
 7. Финансов анализ на инвестиции по примера на фирма „Даная“ /финанси, икономика – 13 стр. плюс приложения/ – 30 лв.
 8. Финансов анализ и оценка на облигации /финанси, икономика – 14 стр./ – 15 лв.
 9. Анализ на портофейл от акции /финанси, икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 10. Логистика в предприятието /финанси, икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 11. Труд и работна заплата /човешки ресурси, икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 12. Същност и характеристика на дистрибуционните канали /маркетинг, човешки ресурси, икономика – 15 лв.
 13. Планиране и прогнозиране /човешки ресурси, икономика, теми – 29 стр./ – 20 лв.
 14. Бизнес-план за създаване на информационна банкова система /финанси, икономика – 17 стр. + приложения/ – 30 лв.
 15. Международен бизнес /икономика, лекции – 53 стр./ – 20 лв.
 16. Анализ на предприемаческата дейност в България /икономика – 18 стр./ – 20 лв.
 17. Стопанска логистика /икономика – 14 стр./ – 20 лв.
 18. Информационни технологии /икономика – 7 стр./ – 10 лв.
 19. Икономически теории /икономика, лекции – 40 стр./ – 20 лв.
 20. Сравнителен анализ на два алтернативни финанси /финанси – 8 стр./ – 10 лв.
 21. Бизнес-план за инвестиции на „Аматица“ АД /финанси – 9 стр. плюс приложения/ – 10 лв.
 22. Бизнес-план за инвестиции на ЕТ „Евротойс“ /финанси – 13 стр. плюс приложения/ – 15 лв.
 23. Бизнес-план за инвестиции на „Ямбол-БТ“ АД /финанси – 13 стр. плюс приложения/ – 15 лв.
 24. Бизнес-план за инвестиции на „BBC-BULDOG“ ЕООД /финанси, 13 стр. плюс приложения/ – 15 лв.
 25. Бизнес стратегия за привличена на клиенти за кабелна телевизия /маркетинг, икономика – 9 стр./ – 10 лв.
 26. Организация на складовото стопанство /икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 27. Регулиране на заетостта /икономика – 14 стр./ – 15 лв.
 28. Анализ и оценка на възможностите за развитие на медицински туризъм в черноморският курорт „Златни пясъци“ /туризъм – 18 стр./ – 20 лв.
 29. Форми на международно сътрудничество в туризма по примера на фирма „Елей К&К“ ООД /туризъм – 12 лв./ – 20 лв.
 30. Анализ на силните и слаби страни на турустически обект – хотел „Екселент“ /туризъм – 14 стр./ – 20 лв.
 31. Изграждане на информационна система за хотелски комплекс /туризъм – 14 стр./ – 20 лв.
 32. Икономическо обосновка за изграждане на съвместно смесено предприятие между „Пежо-Ситроен“ и „Тойота“ /икномика – 16 стр./ – 20 лв.
 33. PR на туристическа фирма по примера на „Paradox“ ООД /туризъм – 10 стр./ – 20 лв.
 34. Екология и икономии в туристическата фирма /туризъм – 10 стр./ – 10 лв.
 35. Ценообразуване в средата на интернет /икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 36. Стопански анализ на дейността на „Интерхотел Сандански“ /икономика – 16 стр./ – 20 лв.
 37. Защита на търговска марка по примера на АД „Зеленя градина“ /икономика – 10 стр./ – 10 лв.
 38. Анализ на околната бизнес-среда по примера на ЕТ „Борово-комерс“ /предпримачество, икономика – 12 стр./ – 15 лв.
 39. Проблеми на градската икономика /икономика – 9 стр./ – 15 лв.
 40. Анализ и оценка на българо-швейцарски регионален проект за опазване на околната среда /туризъм – 16 стр./ – 20 лв.
 41. Анализ и оценка на околната бизнес-среда на фирма предприемач. /предпримачество, икономика – 9 стр./ – 10 лв.
 42. Свободни икономически зони и икономически растеж на териториалното стопанство /икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 43. Тенденции в търговията през Интернет /икономика – 18 стр./ – 20 лв.
 44. Решени задачи по предмет „теория на решенията“ за НБУ.
 45. Анализ и оценка на околната бизнес-среда по премера на ЕТ „Емил Мачев“ /предпримачество, икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 46. Инфрастуктура и съвременно регионално икономическо развитие /икономика – 9 стр./ – 15 лв.
 47. Решени задачи по Управленско счетоводство за НБУ.
 48. Мотивиране в организацията. Системи за стимулиране на персонала /човешки ресурси, икономика – 17 стр./ – 20 лв.
 49. Мотивация в организацията. /човешки ресурси, икономика – 16 стр./ – 20 лв.
 50. Световна търговска организация – принципи и функции /икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 51. Сравнителен анализ между прокурист и изпълнителен директор /търговско право, икономика – 11 стр./ – 20 лв.
 52. Стратегическо управление на строителна фирма „Бовар“ /стратегическо управление, икономика – 16 стр./ – 20 лв.
 53. Световна търговска банка /икономика – 14 стр./ – 15 лв.
 54. Методи за оценка на териториалното стопанство. Факторен анализ. /регионална икономика – 10 стр./ – 15 лв.
 55. Валутен борд и приложението му в България /икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 56. Ролята на Световната търговска банка в процеса на глобализация /икономика – 7 стр./ – 10 лв.
 57. Принципи на данъчното облагане /икономика – 12 стр./ – 15 лв.
 58. Философия на данъчната политика /икономика – 7 стр./ – 10 лв.
 59. Валутен пазар и валутни операции /финанси, икономика – 13 стр./ – 20 лв.
 60. Изграждане на информационна система. Електронен подпис /инофамционни технологии в икономиката – 10 стр./ – 15 лв.
 61. Търговия с фючърсни контракти /финанси, икономика – 12 стр./ – 12 лв.
 62. Същност и характеристика на облигациите. Видове. /финанси, икономика – 13 стр./ – 20 лв.
 63. Съпоставителен анализ на продуктовата специализация на застрахователни компании „Орел“ и „Юпитер“ /застраховане, икономика – 27 стр./ – 30 лв.
 64. Общи условия на лизинговото застраховане /застраховане, икономика – 32 стр./ – 30 лв.
 65. Застрахователен риск /застраховане, икономика – 16 стр./ – 20 лв.
 66. Влиянието на религиозният фактор в отношенията между европейските държави през периода 16-19 в. /Реформация и контрареформация – 42 стр./ – 50 лв.
 67. Митнически съюз на ЕС, обща търговска политика /икономика – 13 стр./ – 20 лв.
 68. Дискусия за еврото /икономика – 8 стр./ – 10 лв.
 69. Проект за планиране на човешки ресурси по примера на хотел „Здравец“ /туризъм, икономика – 11 стр./ – 15 лв.
 70. Проект за управление въвеждането на нова хотелска информационна система /туризъм, икономика – 12 стр./ – 15 лв.
 71. Общи условия на лизинговото застраховане /застраховане, икономика – 31 стр./ – 30 лв.
 72. Филосовски размисъл върху твърдението „Всичко, което е жизнено, е ирационално, и всичко, което е рационално, е антижизнено, тъй като разумът е по същество скептичен“ /философия – 8 стр./ – 15 лв.
 73. Двойствен анализ по сметките на разходите от брака и счетоводното му отчитане в калкулирането на себестойността на продукцията /счетоводство, икономика – 8 стр./ – 10 лв.
 74. Счетоводно отчитане на източниците за формиране на застрахователния капитал /застраховане, счетоводство – 29 стр./ – 20 лв.
 75. Финансов анализ на дейността на Супермаркет „Айсберг“ /финанси, икономика – 27 стр./ – 20 лв.
 76. Управление на човешките ресурси във фирма „ОБК“ ООД /икономика – 30 стр./ – 40 лв.
 77. Проект за планиране на човешките ресурси в хотел „Здравец“ /туризъм, икономика – 11 стр./ – 20 лв.
 78. Бизнес-план на ЕТ „Ямбол-БТ“ – търговец на тютюн /финанси, икономика – 20 стр./ – 30 лв.
 79. Роля, инструменти и функции на централната банка /финанси, икономика – 8 стр./ – 15 лв.
 80. Промени в паричната политика в условията на Валутен борд /финанси икономика – 12 стр./ – 20 лв.
 81. Координация в управлението на фирма „ОБК“ ООД /икономика – 6 стр./ – 10 лв.
 82. Мотивация на персонала /икономика – 7 стр./ – 10 лв.
 83. Цикличничните мотиви в развитието на българската икономика /икономика – 13 стр./ – 25 лв.
 84. Проблеми в дейността на треньора по спортна гимнастика при регулиране на психичната нагласа на състезателите /спортна психология – 5 стр./ – 10 лв.
 85. Проблеми пред треньора по волейбол при формирането и ръководството на волейболния отбор /спортна психология – 7 стр./ – 10 лв.
 86. Играждане на авторитет и избор на стил на ръководство – основни проблеми пред треньора по баскетбол /спортна психология – 7 стр./ – 10 лв.
 87. Хуманистичната психология и спорта /спортна психология, есе – 3 стр./ – 10 лв.
 88. Икономика и спорт /спортна психология, есе – 3 стр./ – 10 лв.
 89. Обществени кризи и спорта /спортна психология, есе – 3 стр./ – 10 лв.
 90. Култура и спорт /спортна психология, есе – 3 стр./ – 10 лв.
 91. Методология на спортната психология /спортна психология, есе – 3 стр./ – 10 лв.
 92. Общество и спорт /спортна психология, есе – 3 стр./ – 10 лв.
 93. Анализ на дейността и управлението на спедиторска и транспортна фирма „Ойрошпед“ ЕООД /стопанко управление – 30 стр./ – 50 лв.
 94. Качество в маркетинга на здравните услуги в частните поликлиники (по примера на клиника „Медива“ /маркетинг – 25 стр./ – 40 лв.
 95. Анализ на намесата на НАТО в Косовската криза /международни отношения – 12 стр./ – 15 лв.
 96. Ценова политика и стратегия на фирма „Мобилтел“ EАД /маркетинг – 13 стр./ – 15 лв.
 97. Държавен бюджет. Винове данъци и ролята им при формирането на бюджета. /счетоводство – 8 стр./ – 10 лв.
 98. Градът и селото и етнологичните процеси в тях /народопсихология – 10 стр./ – 15 лв.
 99. Модел на корпоративно управление на Корпорация Съединение /корпоративно управление – 14 стр./ – 20 лв.
 100. Политически функции на средствата за масова комуникация в обществото. /масови комуникации, есе – 5 стр./ – 10 лв.
 101. Разработка на стратегия за подобряване на управлението на спедиторска фирма „Ойрошпед“ /управление – 20 стр./ – 20 лв.
 102. Същност, характериситка и функции на конституцията. /право – 9 стр./ – 15 лв.
 103. Сравнение на етическите кодекси на отделните религиозни течения по отношение на темата за добрия човек. /есе – 9 стр./ – 15 лв.
 104. Срещи между цивилизациите, контакти или конфликти, причини или следствия. /политология, есе – 8 стр./ – 15 лв.
 105. Говорещата азбука на българите. /история – 9 стр./ – 10 лв.
 106. Трудовите отношения в страните от ЕС и Европейската социална харта. /европейска интеграция – 12 стр./ – 15 лв.
 107. Поп-фолкът – вулгаризация на нравите или нова масова национална култура. /народопсихология – 28 стр./ – 25 лв.
 108. Същност, характеристика, функции и задачи на счетоводството. /счетоводство – 15 стр./ – 15 лв.
 109. Анализ на природните и антрополгични туристически ресурси в курорт „Златни пясъци“. /туризъм – 36 стр./ – 30 лв.
 110. Анализ на природните и антропологични туристически ресурси в курортен град „Белоградчик“. /туризъм – 32 стр./ – 30 лв.
 111. Компютърни конференции. /масови комуникации – 12 стр./ – 15 лв.
 112. Междубанков валутен пазар и ролята на БНБ. /финанси – 11 стр./ – 15 лв.
 113. Познавам успели предприемачи на примера на „ПЛЕКТА-100“ ЕТ. /предприемачество – 12 стр./ – 15 лв.
 114. Валутен режим и валутна политика в преходни икономики на примера на България. /финанси – 10 стр./ – 15 лв.
 115. Същност и характеристика на устойчивото развитие. /международна икономика – 9 стр./ – 10 лв.
 116. Европейски монетарен съюз и примането на евровалутата. /финанси – 11 стр./ – 15 лв.
 117. Механизми за гарантиране на сигурността на Балканите. /МО – 14 стр./ – 20 лв.
 118. Механизми за гарантиране на сигурността в Европа. /МО – 12 стр./ – 15 лв.
 119. Учредяването на Търновската конституция в творчеството на Симеон Радев. /есе – 11 стр./ – 10 лв.
 120. е-mail. /масови комуникации – 4 стр./ – 10 лв.
 121. Изграждането на дистрибуционни канали – ключов момент от управлението на стапанската логистика във фирма „ЮВЕЛ“ ООД. /стоп. логистика – 17 стр./ – 20 лв.
 122. Пазарно проучване на фирма „Осмар“ – производителка на вина. /маркетинг, икономика – 25 стр./ – 20 лв.
 123. България според характеристиката на социалния характер на Дейвид Ризман. /социология – 7 стр./ – 10 лв.
 124. Полза или загуба е приемането на България в НАТО. /есе – 7 стр./ – 10 лв.
 125. Роланд Бард и приноса му в литературните анализи. /есе – 8 стр./ – 10 лв.
 126. Личността в спорта 1. /спортна психология – 4 стр./ – 10 лв.
 127. Личността в спорта 2. /спортна психология – 5 стр./ – 10 лв.
 128. Личността в спорта 3. /спортна психология – 3 стр./ – 10 лв.
 129. Психологически проблеми, които възникват при осъществяване на отделните нива на упражнение в художествената гимнастика. /спортна психология – 7 стр./ – 10 лв.
 130. Психологически проблеми, които възникват при осъществяване на отделните нива на упражнение в спортното плуване. /спортна психология – 5 стр./ – 10 лв.
 131. Психологически проблеми, които възникват при осъществяване на отделните нива на упражнение във ветроходството. /спортна психология – 5 стр./ – 10 лв.
 132. Специфика на физическото натоварване в баскетбола. /спортна психология – 5 стр./ – 10 лв.
 133. Специфика на физическото натоварване в художествената гимнастика. /спортна психология – 4 стр./ – 10 лв.
 134. Специфика на физическото натоварване в спортната стрелба. /спортна психология – 5 стр./ – 10 лв.
 135. Четвъртата власт ли е българската журналистика. /журналистика – 6 стр./ – 10 лв.
 136. Чуждите инвестиции и възможностите за икономически растеж в България . /макроикономика – 9 стр./ – 10 лв.
 137. Административен контрол в дейността на публичната администрация. /публична администрация – 16 стр./ – 20 лв.
 138. Анализ на участието на синдикатите в Колективния трудов договор на Пирогов. /управление – 17 стр./ – 20 лв.
 139. Граници и специфики на разказите от неприказната зона. /антропология, културология – 5 стр./ – 10 лв.
 140. Империята на Александър Македонски. /история – 8 стр./ – 15 лв.
 141. Инвестиционен бизнес план – същност и характеристика. /иновации, финанси – 25 стр./ – 20 лв.
 142. Стратегически мениджмънт на Булгартабак. /стратегически маркетинг – 15 стр./ – 20 лв.
 143. Ликвидация на акционерно дружество. /корпоративно право – 8 стр./ – 15 лв.
 144. Междубанков и валутен пазар и ролята на БНБ. /макроикономика – 11 стр./ – 15 лв.
 145. Мисията на Св. Св. Кирил и Методий и на техните ученици. Устройство и статут на българската църква след покръстването. /история – 11 стр./ – 15 лв.
 146. Модернизъм и постмодернизъм. /културология, антропология – 5 стр./ – 10 лв.
 147. Обективност на българската журналистика. /журналистика – 6 стр./ – 10 лв.
 148. Обща външна политика на сигурност на Европейския съюз. /международни отношения – 14 стр./ – 20 лв.
 149. Оптимизация на логистичния избор с помоща на АВС анализа на примера на фирма ЕТ „Борово-комерс“. /стопанско управление – 18 стр./ – 20 лв.
 150. Подготовка на социологическо проучване на тема „Проблемите на българската жена“. /журналистика – 8 стр./ – 10 лв.
 151. Познавам успели предприемачи на примера на фирма „ПЛЕКТА-100“ ЕТ. /предприемачество – 13 стр./ – 15 лв.
 152. Проектиране на труда. /стопанско управление, мениджмънт – 19 стр./ – 20 лв.
 153. Съвременна архитектура на международното банкерство. /финанси – 11 стр./ – 15 лв.
 154. Свободата на словото и социалната отговорност. /журналистика – 7 стр./ – 10 лв.
 155. Влияние на валутния курс върху платежния баланс на примера на България. /макро, микро и финанси – 5 стр./ – 10 лв.
 156. Връзка между регионалните и маркетинговите стратегии на Булгартабак в развитието на регионалната икономика. /икономика – 17 стр./ – 20 лв.
 157. Дистрибуционна политика на „ЮВЕЛ“ ООД. /маркетинг, стопанска логистика – 17 стр./ – 20 лв.
 158. Ситуационни подходи в управлението. /лидерство, стопанско управление – 22 стр./ – 20 лв.
 159. Лидерство – същност и характеристика. /лидерство, стопанско управление – 20 стр./ – 20 лв.
 160. Живот сред рокерите – другия социален опит. /журналистика – 5 стр./ – 10 лв.
 161. Кореспонденция на Калоян с папа Инокентий III. България и Латинската константинополска империя. Уния с Рим. /история – 8 стр./ – 15 лв.
 162. Обществен контрол. Вътрешен и външен. Пряк и непряк върху публичната администрация. /публична администрация – 18 стр./ – 20 лв.
 163. Медиина политика и пъблик рилейшънс в кризисни ситуации. /журналистика – 16 стр./ – 20 лв.
 164. Регионална структурна политика на Европейския съюз. /международни отношения – 14 стр./ – 20 лв.
 165. Анализ на управлението във фирма Александър Лоджистик. /стопанска логистика – 10 стр./ – 15 лв.
 166. Същност и специфични характеристики на международния финансов лизинг. /международен бизнес – 16 стр./ – 20 лв.
 167. Методи и средства за лабораторни почвени анализи и оценки. /екология – 17 стр./ – 25 лв.
 168. Проект за рекултивация на замърсени почви на територията на Нефтохим Бургас. /екология – 21 стр./ – 25 лв.
 169. Разработване, оценка и изпълнение на иновационни проекти. /иновационна политика, финанси – 24 стр./ – 25 лв.
 170. Счетоводен анализ на зависимостта между разходите, обема и печалбата. /управленско счетоводство – 20 стр./ – 15 лв.
 171. Усъвършенстване на упралението на човешките ресурси в ЕТ „Мери-Уин“. /УЧР, стопанско управление – 13 стр./ – 15 лв.
 172. Американска революция. /световна история – 7 стр./ – 15 лв.
 173. Цени, инфлация, склонност към консумация. Структурни промени в обектите за продажби на дребно в България за периода 1995-2000 г. /статистика – 16 стр./ – 25 лв.
 174. Изграждане на обществен имидж. /журналистика – 17 стр./ – 25 лв.
 175. Разсъждения върху философията на Аристотел. /световна история – 7 стр./ – 10 лв.
 176. За и против платеното висше образование в България. /есе – 5 стр./ – 10 лв.
 177. Отразяване на тезите и постановките на Едуард Саид в неговата книга „Отразяването на исляма“. /журналистика – 10 стр./ – 15 лв.
 178. Любен Каравелов и вестник свобода. /журналистика – 11 стр./ – 15 лв.
 179. Мотивация е ефективност в работата на мениджъра. /стопанско управление, УЧР – 12 стр./ – 15 лв.
 180. Програма за ментален тренинг на състазателка по худжествена гимнастика. /спортна психология – 11 стр./ – 10 лв.
 181. Прабългарския календар. /история – 7 стр./ – 15 лв.
 182. Проблеми на управление на привлечения капитал в кооперацията. /фснанси – 17 стр./ – 20 лв.
 183. Продажбен процес на лютеница „Първомай“. /управление – 10 стр./ – 15 лв.
 184. Проучване на опаковките на майонеза Kambiz и Видона. /иновационен маркетинг – 10 стр./ – 20 лв.
 185. Социалогически и социален анализ на престъпността в България. /социологически изследвания – 4 стр./ – 10 лв.
 186. Условия за развитие на екотуризъм в Природен парк „Странджа“. /екология, туризъм – 23 стр./ – 25 лв.
 187. Валутни опции и опционни стратегии. /финанси – 12 стр./ – 20 лв.
 188. Хеджиране с фючърсни контракти. /финанси – 10 стр./ – 15 лв.
 189. Проект за създаване на издателска къща. /стопанско управление – 15 стр./ – 20 лв.
 190. Инфлацията на знака като митопоетично средство, според тезите на Ив. Маразов. /антропология – 6 стр./ – 15 лв.
 191. Организация на Интернет търговията в България. /медии и комуникации – 13 стр./ – 20 лв.
 192. Организацията като обект на управлението. /стопанско управление – 10 стр./ – 15 лв.
 193. Развитие на еректронното правителство в България. /публична администрация – 10 стр./ – 20 лв.
 194. Финансиране на частно училище „РОВЕЛ“. /финанси – 15 стр./ – 20 лв.
 195. Анализ на възможните варианти за пазарно настъпление. /международен бизнес – 14 стр./ – 20 лв.
 196. Анализ на рекламната кампания в сектора на телекомуникационните услуги. /маркетинг, реклама – 11 стр./ – 15 лв.
 197. Аспекти на данъчната реформа в Япония. /международни финанси – 9 стр./ – 20 лв.
 198. Инженерно-стойностен анализ. /стопанско управление – 18 стр./ – 25 лв.
 199. Интегрирана данъчна и митническа информационна система. /администрация – 7 стр./ – 10 лв.
 200. Организация на международния митнически контрол от международните митнически организации. Митнически конвенции. /международен бизнес – 9 стр./ – 15 лв.
 201. Социални аспекти на здравната реформа и здравното осигуряване в България. /социална сфера – 19 стр./ – 25 лв.
 202. Българската следосвобожденска живопис в интерпретациите на А. Протич и Д. Аврамов. /история на изскуството – 7 стр./ – 15 лв.
 203. Древногръцка култура – Развитие на древногръцката живопис. /история – 13 стр./ – 20 лв.
 204. Парламентарното красноречие в България. /реторика – 9 стр./ – 15 лв.
 205. Социална политика и функциониране на организациите с нестопанска цел на примера на Сдружение „Гаврош“. /социална политика – 18 стр./ – 25 лв.
 206. Процесът на цивилизация в творчеството на Роберт Елиас. /реторика – 5 стр./ – 10 лв.
 207. Външнополитическа подготовка и развитие на Руско-турската война. /история – 35 стр./ – 25 лв.
 208. Фройдизъм. Психосоциална теория на Е. Ериксон. /психология – 5 стр./ – 10 лв. политика – 18 стр./ – 25 лв.
 209. Изкуството на възраждането. /история на изкуството – 9 стр./ – 20 лв.
 210. Милтен Фридмън – носител на Нобелова награда по финанси. /финнаси за НБУ – 4 стр./ – 10 лв.
 211. Периодизация на развитието на детето. /възрастова психология – 5 стр./ – 10 лв.
 212. Психологическа готовност за обучение и постъпване в училище. /възрастова психология – 5 стр./ – 10 лв.
 213. Анализ на дистрибуцията на ПЕТРОЛ АД. /дистрибуция, маркетинг – 37 стр./ – 20 лв.
 214. Анализ на PR-а на Globul. /PR, реклама и маркетинг – 10 стр./ – 15 лв.
 215. Анализ на предприемаческата дейност на фирма „Ян-Ди“. /предприемачество – 14 стр./ – 20 лв.
 216. Анализ на графичния дизайн на сп. ПАРАЛЕЛИ. /медиен дизайн – 4 стр./ – 10 лв.
 217. Английски меркантилизъм. Методи.Типология и резултати. /макроикономика – 12 стр./ – 20 лв.
 218. Има ли кредитна експанзия в България. /бизнес, финанси – 3 стр./ – 10 лв.
 219. Базови стратегии в управлението на маркетинг микса на GLOBUL. /стратегически маркетинг – 14 стр./ – 20 лв.
 220. Бизнес план за създаване на Радио Хит+. /медии, финанси – 15 стр./ – 20 лв.
 221. Бизнес комуникации в туризма на примера на ТА ТУРШАНС. /туризъм, бизнес комуникации – 9 стр./ – 15 лв.
 222. Държавни ценни книжа. /финанси – 10 стр./ – 20 лв.
 223. Оценка на екологичното законодателство в България. /екология – 11 стр./ – 20 лв.
 224. Евроинтеграция и пазара на труда в България. /есе – 4 стр./ – 10 лв.
 225. Европа и светът в невечерието на Втората световна война. /световна история – 11 стр./ – 20 лв.
 226. Финансов анализ на приходите на ЗК „Български имоти“. /финанси – 11 стр./ – 15 лв.
 227. Анализ на политическите виждания на Хенри Кисинджър в книгата му „Политиката“. /журналистика – 10 стр./ – 20 лв.
 228. Икономическа статистика – сборни задачи за СУ. /статистика/ – 50 лв.
 229. Историческите прозрения на Петър Мутафчиев в творбата му поп Богомил и св. Иван Рилски. /журналистика – 5 стр./ – 10 лв.
 230. Изкуството да се мотивират хората. /комуникации – 8 стр./ – 15 лв.
 231. Изследване на публицистичното творчество на Данаил Крапчев. /журналистика – 6 стр./ – 15 лв.
 232. Католицизъм и протестанство – сравнителна характеристика. /религия – 6 стр./ – 15 лв.
 233. Класиране на обредите. /антропология – 4 стр./ – 10 лв.
 234. Коментар на икономическа статия посветена на инфлацията за НБУ. /макроикономика – 10 стр./ – 15 лв.
 235. Комуникационно изследване на примера на Винпром Алвина. /маркетингови изследвания – 18 стр./ – 20 лв.
 236. Личността и творчеството на Владимир Зарев. /журналистика – 6 стр./ – 10 лв.
 237. Маркетинг на финансова институция на примера на СИБАНК. /финансов маркетинг – 40 стр./ – 40 лв.
 238. Маркетинг на услуги за почистване на дома и офиса. /маркетинг на услуги – 12 стр./ – 20 лв.
 239. Маркетингово проучване на звуков сигнализатор. /маркетинг – 16 стр./ – 20 лв.
 240. Маркетингово проучване на БТК. /маркетинг – 19 стр./ – 15 лв.
 241. Медиина политика на Дарик Радио. /масови комуникации – 7 стр./ – 15 лв.
 242. Обективната потребност от убеждаваща комуникация. /комуникации – 8 стр./ – 15 лв.
 243. Оптимизация на управлението в телевизия ТРИКОМ. /казус по медии в УНСС – 10 стр./ – 15 лв.
 244. От социална помощ към заетост и безработица. /социална политика – 17 стр./ – 25 лв.
 245. План за управление на защитени територии ЗМ ВЕЛЕКА и ЗМ СИЛИСТАР. /екология – 18 стр./ – 30 лв.
 246. PR и реклама. /комуникации – 9 стр./ – 15 лв.
 247. Правна уредба на медиите в България. /масови комуникации – 12 стр./ – 20 лв.
 248. Производство пред ЕВропейският съд по правата на човека. /европейско право – 10 стр./ – 20 лв.
 249. Разработка на комплекс от цели, стратегии и програми на примера на ДИМАР ЕТ. /стратегически маркетинг – 14 стр./ – 20 лв.
 250. Роля на ГАТТ и СТО в глобалистичните процеси. /международен бизнес – 10 стр./ – 15 лв.
 251. Счетоводно отчитане на международните разплащания. /банково счетоводство – 32 стр./ – 40 лв.
 252. Самовилите в българското писмено творчество. /народопсихология, бит и култура – 17 стр./ – 20 лв.
 253. Състояние на младежката безработица в България. /социална политика – 8 стр./ – 15 лв.
 254. Състояние на безработицата в България 1996-2002 г. /социална политика – 9 стр./ – 15 лв.
 255. Създаване на ТВ-медия ФИЛМ+. /масови комуникации – 10 стр./ – 15 лв.
 256. Система на Валутния съвет в България, функциониране и последствия. /макроикономика – 20 стр./ – 15 лв.
 257. Социология на власта. /социология – 6 стр./ – 10 лв.
 258. Сравнителен анализ на тв-предаванията Всяка неделя и Атака. /масови комуникации – 9 стр./ – 15 лв.
 259. Старогръцката литература и проблемът за четенето. /история и философия – 5 стр./ – 10 лв.
 260. Стратегическо бъдеще на фирма Ян-Ди. /стратегически маркетинг – 13 стр./ – 20 лв.
 261. Стратегически анализ на дейността на ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ АД. /стратегически маркетинг – 15 стр./ – 25 лв.
 262. SWOT-анализ на новата стратегия за социална политика. /социална политика – 17 стр./ – 25 лв.
 263. Коментар на търговското право. /основи на правото – 7 стр./ – 15 лв.
 264. Впечатление от кукерските игри в Перник 2003. /антропология – 4 стр./ – 10 лв.
 265. Завоюване на пазарен дял на примера на McDonalds. /стратегически маркетинг – 15 стр./ – 25 лв.
 266. Анализ на постановките на Зигмунт Бауман за общността /+резюме/. /социология – 10 стр./ – 15 лв.
 267. Анализ на чуждестранните инвестиции на България и Румъния в периода 1998-2003 г. /статистика, икономика – 8 стр./ – 20 лв.
 268. Анализ на динамиката на развитие на лихвите по кредитите и депозитите в България, Германия и Гърция за периода 2000-2003 г. /статистика, икономика – 15 стр./ – 25 лв.
 269. Анализ на БВП на България и Гърция за 2001 г. /статистика, икономика – 7 стр./ – 15 лв.
 270. Анализ на дистрибуцията на ПЕТРОЛ АД. /дистрибуционна политика – 37 стр./ – 40 лв.
 271. Отчитане на финансови извънредни приходи. Отчитане на приходите за бъдещи периоди на примера на ЕТ „СИЛВАНА“. /счетоводство – 12 стр./ – 20 лв.
 272. Калкулация на себестойността на звуков сигнализатор. /счетоводство – 11 стр./ – 20 лв.
 273. Финансово-счетоводен анализ на дейността на фирма „Джи Пи ЕС – България“ през 2002 г. /счетоводство и финанси – 15 стр./ – 20 лв.
 274. Анализ на икономическата активност производството на звуков сигнализатор. /счетоводство – 10 стр./ – 20 лв.
 275. Проучване и създаване на опокавка за майонеза. /пласментна политика – 11 стр./ – 20 лв.
 276. Разчети с доставчици, клиенти, подотчетни лица за рекламации и по липси и надчети. /счетоводство – 11 стр./ – 20 лв.
 277. Историята във философските възгледи на Жак Льо Гоф. /антропология – 4 стр./ – 10 лв.
 278. Анализ на предприемаческата дейност на ЕТ „МИХОВ“. /предприемачество – 12 стр./ – 15 лв.
 279. Аутсорсингът в управлението на външноикономическата дейност на фирмата. /международна търговия, МО – 11 стр./ – 20 лв.
 280. България по пътя към присъединяването към ЕС. /икономика – 15 стр./ – 20 лв.
 281. Финансиране на международната фирма на примера на смесена българо-френска фирма „ФИАЛ“. /международни финанси – 10 стр./ – 20 лв.
 282. Граждански контрол върху администрацията. /публична администрация – 14 стр./ – 20 лв.
 283. Изследване на зависимост между икономическия ефект и продажбата чрез абонемнт в пощенска станция. /статистика – 15 стр./ – 25 лв.
 284. Международни стопански операции и ролята им за развитие на икономиката на България. /международен бизнес – 15 стр./ – 20 лв.
 285. Проверка на зависимостта между повредите и работниците в СТМ-ТРД СТТС /статистика – 25 лв./
 286. Осъществяване на международна продажба на примера на фирма Хеликс. /международна икономика – 27 стр./ – 30 лв.
 287. Проблеми в управлението на БУЛТОП ООД. /стопанско управление – 16 стр./ – 20 лв.
 288. Съвременни предизвикателства и перспективи пред международната парична система. /международни финанси – 18 стр./ – 20 лв.
 289. Българското село и селсаката икономика през 15-17 век. /история – 5 стр./ – 10 лв.
 290. Византия и славянския свят. /история – 10 стр./ – 20 лв.
 291. Анализ на брутния външен дълг на БГ за периода 1997-2003 г. /икономическа статистика – 10 стр./ – 20 лв.
 292. Анализ на финансовия отчет на Дарик Радио за 2003 г. /финанси – 12 стр./ – 20 лв.
 293. Анализ на медииното отражение на казуса Адриан Муту. /спортна журналистика – 7 стр./ – 10 лв.
 294. Особености на арабската архитектура. /история – 11 стр./ – 20 лв.
 295. Документооборотът в медицинската практика. /здравен мениджмънт – 8 стр./ – 15 лв.
 296. Достоверността на информацията в икономическата журналистика. /медии – 11 стр./ – 15 лв.
 297. ЕС – емблематична интеграционна общност в Европа. /международна икономика – 15 стр./ – 20 лв.
 298. Философските възгледи в романа на Дж. Ди Лампедуза – „Гепардът“. /литература – 6 стр./ – 10 лв.
 299. Финансов анализ на Exxon Mobile и Square Enix по международни методики за оценка. /международни финанси за УНСС – 11 стр./ – 20 лв.
 300. Формиране на балканските нации. Опити за модернизиране на Османската империя. /история – 15 стр./ – 20 лв.
 301. Художествената мисъл и културното самоосъзнаване в творчеството на Валтер Бенямин. /антропология – 5 стр./ – 10 лв.
 302. Индикатори за наблюдение на реализацията на общинска стратегия за развитие (ОСР) на примера на Община Разград. /регионално развитие – 55 стр./ – 50 лв.
 303. Американският индивидуализъм. /антропология – 4 стр./ – 10 лв.
 304. Иновации на примера на фирма ФИАЛ ООД. /МИО – 27 стр./ – 25 лв.
 305. Историографски митове за ислямизацията в България. /антропология – 7 стр./ – 15 лв.
 306. История на структурите /анализ на творбата на Кшищов Помян/. /антропология – 7 стр./ – 15 лв.
 307. Избор на обучителни технологии като част от успеха в медицинската прлактика. /здравен мениджмънт – 6 стр./ – 15 лв.
 308. Концепция за прираст на капитала /коментар на статия от сп. „Български счетоводител“/. /счетоводство – 6 стр./ – 10 лв.
 309. Анализ на казуса „Княжево“ – събитие, участници и резултати. /социология – 5 стр./ – 10 лв.
 310. Същност и характеристика на медицинските записи. /здравен мениджмънт – 7 стр./ – 15 лв.
 311. Моят инвестиционен портфейл. /финансови пазари – 5 стр./ – 10 лв.
 312. Мултимедията – същност и насоки на развитие. /медии – 11 стр./ – 20 лв.
 313. Обектът – основен класификационен критерии на икономическата журналистика. /медии – 10 стр./ – 20 лв.
 314. Обективният контрол като мотивиращ фактор в здравната педагогика. /здравен мениджмънт – 6 стр./ – 15 лв.
 315. Медиино отразяване на скандала за ЕВРОВИЗИЯ. /журналистика – 6 стр./ – 10 лв.
 316. Подем в просветното дело по време на Възраждането. /история – 10 стр./ – 20 лв.
 317. Поетика на сюжета и жанра. /изкуство – 5 стр./ – 10 лв.
 318. Политическите отношения във филма 9/11 по Фаренхайт. /политология – 6 стр./ – 10 лв.
 319. Ползи и рискове за 10-те нови страни-членки на ЕС от приемането им в Съюза. /МИО – 17 стр./ – 25 лв.
 320. Рамазан-байрям в Чепино. /антропология – 3 стр./ – 10 лв.
 321. Димитър Бербатов – личност и развитие. /спортна психология – 5 стр./ – 10 лв.
 322. Примерна реклама на УНСС. /медии в УНСС – 3 стр./ – 10 лв.
 323. Репортаж от етрополския Атанасовден. /медии – 3 стр./ – 10 лв.
 324. Същност и характеристика на журналистическото есе. /медии – 5 стр./ – 10 лв.
 325. Същност и характерни особености на финансово-счетоводния анализ /коментар на статия от сп. „Български счетоводител“/. /счетоводство – 4 стр./ – 10 лв.
 326. Шанс за оцеляване на нациите /по З. Бауман/. /антропология – 4 стр./ – 10 лв.
 327. Шеговитите взаимоотношения. /антропология – 4 стр./ – 10 лв.
 328. Социологически функции на общественото мнение. /журналистика – 19 стр./ – 30 лв.
 329. Сравнителен анализ между сп. БЛЯСЪК и сп. REVISTA V.I.P /румънско/. /журналистика – 8 стр./ – 10 лв.
 330. Сравнителен анализ на цените за реклама в национален и регионален вестник. /журналистика – 12 стр./ – 20 лв.
 331. Тенденции м процесите на световна глобализация и ползите за развиващи се страни като България. /международен бизнес – 18 стр./ – 30 лв.
 332. Анализ на зависимостта между износа и вноса в БГ за периода 1197-99 г. /статистика-НБУ – 14 стр./ – 20 лв.
 333. Традиционно жилище и народна вяра. /антропология – 3 стр./ – 10 лв.
 334. Византийското стенописно изкуство. /изкуство – 8 стр./ – 20 лв.
 335. За и против закона за чистата на езика. /медии – 7 стр./ – 15 лв.
 336. Застарява ли българската нация? /стаститическо изследване за периода 199-2003 г./. /статистика-НБУ – 8 стр./ – 20 лв.
 337. Защо Буш спечели изборите?. /журналистика – 6 стр./ – 15 лв.
 338. Отразяване на 8-декември – студентския празник. /комуникации – 2 стр./ – 10 лв.
 339. Четене на финансов отчет на фирма. /счетоводство и контрол – 12 стр./ – 25 лв.
 340. Адаптираните за България цели на хилядолетно развитие. /икономика – 12 стр./ – 30 лв.
 341. Административно-технологично проследяване на управлението на компонентите на околната среда. /екология – 10 стр./ – 20 лв.
 342. Анализ на стихотворението „Тих пролетен дъжд“ на Н. Лилиев. /литература – 3 стр./ – 10 лв.
 343. Анализ на бюджета на Община Стара Загора за периода 2004-2005 г. /публични финнаси – 25 стр./ – 50 лв.
 344. Анализ на неформален разговор. /антропология – 3 стр./ – 10 лв.
 345. Анализ на предприемаческата дейност на фирма БРИМКО ООД. /предприемачество – 16 стр./ – 25 лв.
 346. Анализ на радио NET. /комуникации – 3 стр./ – 10 лв.
 347. Анализ на Интернет страницата на TNT. /комуникации – 17 стр./ – 25 лв.
 348. Анализ на стихосбирката „Дъжд вали, слънце грее“ на В. Петров. /литература – 3 стр./ – 10 лв.
 349. Анализ на възможностите за развитие на туризъм в Стара Загора. туризъм- 20 стр./ – 40 лв.
 350. Анализ на на отношенията отбрана и сугурност. /икономика на отбраната – 6 стр./ – 20 лв.
 351. Предстявяне на европейска програма за неправителствени организации ФАР АКСЕС 2000. /комуникации – 6 стр./ – 20 лв.
 352. Бариери на промяна в болничната помощ. /здравен мениджмънт – 8 стр./ – 20 лв.
 353. Демографско изследване на заетостта и безработицата. /планиране и прогнозиране – 27 стр./ – 40 лв.
 354. Ефекти при сливанията и поглъщанията в международния бизнес. /международен бизнес – 12 стр./ – 20 лв.
 355. Есе на тема „ЕСЕН“. /журналистика – 2 стр./ – 10 лв.
 356. Етнография на ромите. /антропология – 6 стр./ – 15 лв.
 357. Европейска стратегия „Здраве за всички XXI век“. /здравен мениджмънт – 11 стр./ – 20 лв.
 358. Философията на Сенека. /философия – 8 стр./ – 20 лв.
 359. Германското обществено мнение и освобождението на България. /история – 8 стр./ – 20 лв.
 360. Глобални тенденции в регионалната политика на ЕС. /регионална политика – 3 стр./ – 10 лв.
 361. Икономическа и социална среда за развитие на българското производство. /икономика – 12 стр./ – 25 лв.
 362. Икономическо развитие на Испания. /международна икономика – 45 стр./ – 40 лв.
 363. Комуникационен микс на фирмата. /маркетинг – 17 стр./ – 25 лв.
 364. Културата на реалната виртуалност. /журналистика – 6 стр./ – 20 лв.
 365. Невъзможността за създаване на нов политически кабинет като предпоставка за нестабилност в държавното управление на БГ. /икономика на отбраната – 8 стр./ – 15 лв.
 366. Нови медии в държавното управление. /комуникации – 6 стр./ – 20 лв.
 367. Определяне на пазарна стойност на фирма с метода EVA. /финанси – 4 стр./ – 20 лв.
 368. Основни моменти от генезиса и развитието на телевизията по света. /масови комуникации – 12 стр./ – 25 лв.
 369. Особености в управлението на Coca-cola. /стопанско управление – 15 стр./ – 30 лв.
 370. ОССЕ – структура, задачи, роля и инструменти за решаване на регионални конфликти. /икономика на отбраната – 12 стр./ – 25 лв.
 371. Отчет за проведено практическо обучение във фирма КОМПЮТЪР АРТ. /практика за НБУ – 29 стр./ – 50 лв.
 372. Отношение на българите към интеграцията в ЕС. /МИО – стр./ – 25 лв.
 373. Перформативи и констативи. /литература – 5 стр./ – 15 лв.
 374. Есе на тема: „Персонализация на аудиторията“. /журналистика – 2 стр./ – 10 лв.
 375. Перспективи за сливанията и поглъщанията в международния бизнес през 21 век. /международен бизнес – 12 стр./ – 25 лв.
 376. Платежен баланс на България за периода 1998-2004 г. /публични финанси и макроикономика – 18 стр./ – 25 лв.
 377. Понятия в маркетинга. /маркетинг – 12 стр./ – 20 лв.
 378. Поглед към древен Перперикон. /история – 3 стр./ – 10 лв.
 379. Представителство на интереси, политически организации и европейска интеграция. /икономика на отбраната – 15 стр./ – 30 лв.
 380. Приложение на маркетинга в специфичните случай на туристическата дейност. /маркетинг и туризъм – 35 стр./ – 50 лв.
 381. Принос на 10-те нови страни-членки за регионалната икономическа политика на ЕС. /МИО – 6 стр./ – 15 лв.
 382. Програма за управление на качеството във фирма. /управление на качеството – 20 стр./ – 40 лв.
 383. Проституцията. /антропология – 3 стр./ – 10 лв.
 384. PR-програма за налагане на нова марка цигари на пазара. /връзки с обществеността и маркетинг – 10 стр./ – 20 лв.
 385. Психологически профил на Слави Трифонов. /психология – 3 стр./ – 10 лв.
 386. Развитие на екологичен туризъм в регион Дунавски влажни зони през призмата на държавното управление. /туризъм – 20 стр./ – 40 лв.
 387. Репортаж от юбилейната изложба на художника Симеон Николов. /журналистика – 2 стр./ – 10 лв.
 388. Римското право и законодателството в новите държави през средновековието. /право, история – 7 стр./ – 20 лв.
 389. Съпоставителен анализ между концепциите за опазване на човешки права на ООН и ЕС. /икономика на отбраната – 20 стр./ – 40 лв.
 390. Състояние, проблеми и перспективи пред заетостта в България по пътя към присъединяване към ЕС. /социална политика – 35 стр./ – 50 лв.
 391. Съвременен маркетинг. Маркетингови концепции. /маркетинг – 9 стр./ – 20 лв.
 392. Смъртното наказание. /антропология – 3 стр./ – 10 лв.
 393. Сравнителна характеристика на Закона за регионално развитие от 1991 и 2004 г. /право – 10 стр./ – 20 лв.
 394. Стратегическо маркетингово планиране и анализи. /маркетинг – 12 стр./ – 20 лв.
 395. Търновската книжовна школа. /история, литература – 8 стр./ – 20 лв.
 396. Трите кръга в османската владическа система на Балканите. /история – 4 стр./ – 15 лв.
 397. Анализ на растениевъдството и основните тенденции, които са заложени за периода 1994-2004 г. /статистика – 12 стр./ – 25 лв.
 398. Антропология на околната среда, човекът, природата, музеят. /антропология – 6 стр./ – 15 лв.
 399. Базови стратегии в управлението на Глобул. /стратегически маркетинг – 11 стр./ – 20 лв.
 400. Безработица и заетост. /геодемография – 12 стр./ – 20 лв.
 401. Анализ на бизнес-идея за създаване на компютърен клуб. /предприемачество – 11 стр./ – 15 лв.
 402. Бизнес-програма за създаване на хотел в КК Чепеларе. /предприемачество – 12 стр./ – 20 лв.
 403. Държавен финансов контрол. /публични финанси – 11 стр./ – 20 лв.
 404. Демографският взрив. /геодемография – 20 стр./ – 40 лв.
 405. Дискусия за бъдещето на Европа. /МИО – 10 стр./ – 15 лв.
 406. Организация на емпирично социологическо проучване на тема: „Проучване на четенето на книги“. /социология – 10 стр./ – 20 лв.
 407. Фотографските източници като исторически извори. /антропология, история – 7 стр./ – 15 лв.
 408. Функционалната теория за културата на Малиновски. /антропология – 6 стр./ – 15 лв.
 409. Характеристика на малките групи. /социална психология – 12 стр./ – 25 лв.
 410. Информирано съгласие в медицинската практика. /здравен мениджмънт – 8 стр./ – 20 лв.
 411. Ислямът и светът на правоверните. /религии – 12 стр./ – 25 лв.
 412. Испания./география на туризма – 20 стр./ – 30 лв.
 413. Изработване и характер на органичния устав на Източна Румелия. Органи на администрацията. /история – 5 стр./ – 15 лв.
 414. Каролингкската империя. Императорска власт и титулатура. Константинопол и Рим – град и държава. /история – 10 стр./ – 20 лв.
 415. Клавдий – живот и дело./история – 5 стр. / – 15 лв.
 416. Комплексна географска характеристика на Дания. /геодемография – 25 стр./ – 35 лв.
 417. Комплексна географска характеристика на Кралство Тайван. /геодемография – 15 стр./ – 30 лв.
 418. Контент анализ на журналистически материали, посветени на Б. Борисов и П. Петканов. /журналистика – 10 стр. / – 25 лв.
 419. Маркетингово проучване на посредническите услугите, предлагани при търсене и предлагане на труд./маркетинг на услугите – 18 стр. / – 30 лв.
 420. Маркетингово проучване на фирма за почистване РОСАЛ. /маркетинг на услуги – 20 стр. / – 30 лв.
 421. Морално-волеви качества на частния охранител./полицейска псхилогия – 6 стр. / – 15 лв.
 422. Национализъм и власт на Балканите./история – 9 стр. /история – 20 лв.
 423. Националните държави./социология – 8 стр. /социология – 15 лв.
 424. Оценка на стратегическата зона на действие на ЗК Български имоти АД. /стратгически маркетинг – 13 стр. / – 25 лв.
 425. Националните държави./социология – 8 стр. / – 15 лв.
 426. Описание на изложението „Произведено в България“-номеври 2005. /управление на продажбите – 6 стр. / – 15 лв.
 427. Организационно поведение във фирма Юнижел ООД. /организационно поведение – 16 стр. / – 30 лв.
 428. Особености на съставянето и изпълнението на общинските бюджети. /публична администрация – 13 стр. / – 25 лв.
 429. Паисий Хилендарски – живот и дело./история, литература – 7 стр. / – 15 лв.
 430. Предимство и недостатъци на индивидуалното и групово изследване на терени./антропология – 4 стр. / – 10 лв.
 431. Приоритетът на правото и идеите за благото в „Политическият либерализъм“ на Дж. Ролс./социология – 8 стр. / – 15 лв.
 432. Проблеми, възникващи във връзка с политиката на ЕС за отпускане на субсидии и държавни помощи. /МИО – 17 стр. / – 25 лв.
 433. Прогнозиране на стокооборота на България за периода 2005-2007 г. в условията на валутен борд./икономическа статистика – 17 стр. / – 30 лв.
 434. Промени в търговията и финансовото дело./стопанска история – 6 стр. / – 15 лв.
 435. Расъждения върху философските възгледи на Аристотел в Първа книга от „Реторики“./философия – 6 стр. / – 15 лв.
 436. Ролята на инвестициите за стопанския растеж на икономиката на България./макроикономика – 12 стр. / – 25 лв.
 437. Савременни номадски общества – култура и религии. /културология – 11 стр. / – 20 лв.
 438. Система за възнаграждения във фирма Елис Енжинеринг Груп. /управление на човешките ресурси – 11 стр. / – 20 лв.
 439. Форми и системи за заплащане на труда във фирма НОВИТЕКС ЕООД. /управление на човешките ресурси – 13 стр. / – 20 лв.
 440. Статистическо изследване на продажбите на вестници 24-часа и Стандарт. /журналистика – 11 стр. / – 20 лв.
 441. Статистическо маркетингово планиране в Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс АД. /стратегически маркетинг – 12 стр. / – 20 лв.
 442. Стратегическото партньорство на Сименс и БЕНК. /стратегически маркетинг – 12 стр. / – 20 лв.
 443. Стратегическо управление на Банка ДСК. /стратегически маркетинг – 13 стр. / – 25 лв.
 444. Трудния избор на министър-председател в България след парламентарните избори през 2005 г. /политология – 4 стр. / – 10 лв.
 445. Участието на елита в държавното управление. /политология – 4 стр. / – 10 лв.
 446. Гражданско общество и политическо управление в Турция. /съвременни политически системи – 16 стр. / – 30 лв.
 447. Управление на качеството в ПИРИНПЛАСТ АД. /управление на качеството – 15 стр. / – 30 лв.
 448. Валутните депозити в системата на квазипарите в България за периода 2000-2005 г. /публични финанси – 10 стр. / – 25 лв.
 449. Вапцаров като репресиран поет. /литература – 11 стр. / – 25 лв.
 450. Въздействие на телевизионните медии и необходимостта от регулацията им. /масови комуникации – 14 стр. / – 25 лв.
 451. Влияние на политическата конюнктура при кадровото попълване на службите за сигурност след 1944 г. /национална сигурност – 8 стр. / – 20 лв.
 452. Административно обслужване на едно гише. /публична администрация – 33 стр. / – 50 лв.
 453. Анализ на бизнес идея за създаванета на завод за алуминиеви опаковки. /предприемачество – 15 стр. / – 25 лв.
 454. Анализ на бизнес средата на фирма „БИМКО“ ООД. /стратегически мениджмънт или маркетинг – 11 стр. / – 25 лв.
 455. Анализ на книгата на Филип Котлър „Десетте смъртни гряха на маркетинга“. /есе – 5 стр. / – 15 лв.
 456. Анализ на финансова статия от в. Капитал с наименование „Трудният път към еврото“. /есе – 5 стр. / – 15 лв.
 457. Анализ на хотел IVAN в кк. Чепеларе. /туризъм – 12 стр. / – 25 лв.
 458. Анализ на маркетинга на фирма „Еврика комерс“. /маркетинг – 15 стр. / – 30 лв.
 459. Анализ на външната и вътрешнофирмена среда на „СОФАРМА“ АД. /маркетинг – 22 стр. / – 25 лв.
 460. Анализ на книгата „Пари и власт“ на Хауърд Мийнс. /есе – 5 стр. / – 15 лв.
 461. Анализ на пазара на доброволните застрахователни услуги /застраховане – 25 стр. / – 40 лв.
 462. Анализ на печалбата и рентабилността на търговските банки. /банково дело и финанси – 12 стр. / – 25 лв.
 463. Анализ на предприемаческата дейност на „Стар Моторс“ /предприемачество – 10 стр. / – 20 лв.
 464. Анализ на продуктова политика на фирма ЕТ „В. Василев“, произвеждаща местни изделия и колбаси. /продуктова политика, маркетинг – 12 стр. / – 20 лв.
 465. Анализ на работата по качеството в „ПСИТ ГРУП“ ООД /управление на качеството – 22 стр. / – 35 лв.
 466. Анализ на развитието на туризма в региона на Западните балкански държави. /туризъм – 15 стр./ – 40 лв.
 467. Анализ на рекламна кампания на СИБАНК АД. /реклама – 14 стр./ – 25 лв.
 468. Анализ на счетоводния баланс на „Стара Планина Холд“. /финанси – 10 стр./ – 20 лв.
 469. Анализ на силните и слаби страни на Хотел Рич в к.с. Велинград. /туризъм – 12 стр./ – 25 лв.
 470. Анализ на туристически сайтове. /туризъм – 5 стр./ – 10 лв.
 471. Анализ на управлението на фирма „Лимекс“ ООД. /стопанско управление – 8 стр./ – 15 лв.
 472. Анализ на зависимостта брой машини – обем произведена продукция в шивашка фирма. /статистика – 15 стр./ – 30 лв.
 473. Анкетен лист за проучване на читателските нагласи и влиянието на съвременните масови медии върху четенето в библиотека Х. /библиотечно дело – 4 стр./ – 10 лв.
 474. Анкетен лист за проучване на типа читаемост на аудиторията в библиотека Х. /библиотечно дело – 4 стр./ – 10 лв.
 475. Аргументите, използвани от турския вестник „Йенихабер“. /журналистика – 12 стр./ – 25 лв.
 476. Балканската атмосфера в романа на Бранислав Нушич „Госпожа Министершата“. /есе – 3 стр./ – 10 лв.
 477. Балкански измерения на политическия радикализъм – комунизъм, фашизъм, национализъм. /история – 7 стр./ – 15 лв.
 478. Банки и банкови операции. /банково дело – 22 стр./ – 40 лв.
 479. Бизнес план за транспортна фирма. /финанси – 32 стр./ – 40 лв.
 480. Борба срещу унищожаването на горите. /екология – 12 стр./ – 25 лв.
 481. Брака и развода. /есе – 5 стр./ – 15 лв.
 482. Ценова политика на GERMANOS. /ценова политика – 6 стр./ – 15 лв.
 483. Ценова политика на макроравнище. /ценова политика – 12 стр./ – 30 лв.
 484. Политическият дебат между Неделчо Беронов и Георги Първанов. /политология – 15 стр./ – 30 лв.
 485. Държавният глава – различия, превърнати в предимства. /политология – 4 стр./ – 15 лв.
 486. Демографията като фактор на околната среда за издателство „Просвета“. /библиотечно дело – 14 стр./ – 30 лв.
 487. Депозитни операции на търговската банка. /банково дело – 12 стр./ – 30 лв.
 488. Дизайн на околната среда. /анализ – 11 стр./ – 30 лв.
 489. Документирането като счетоводен способ. /счетоводство – 6 стр./ – 15 лв.
 490. Дялове в съвместни предприятия. /счетоводство – 33 стр./ – 40 лв.
 491. Електронни карти, електронен подпис и защитата им. /есе – 4 стр./ – 10 лв.
 492. План на емпирично социологическо изследване за използването на Интернет. /социологически проучвания – 12 стр./ – 25 лв.
 493. Есе на тема „Аз изграждам Европа“. /есе – 5 стр./ – 15 лв.
 494. Емпирично социологическо изследване на удволетвореността на българина от стандартите му на живот и очакванията за промените след присъединяването на страната към ЕС. /социологически проучвания – 18 стр./ – 40 лв.
 495. Етнически общностни и граници. /есе – 5 стр./ – 15 лв.
 496. Експозиционна дейност на музея. /реферат – 7 стр./ – 15 лв.
 497. Еволюция на валутните режими през 20 век. /есе – 10 стр./ – 20 лв.
 498. Европейски вътрешен пазар на стоки, услуги и работна сила. /реферат – 18 стр./ – 25 лв.
 499. Фашисткият мит. /история – 14 стр./ – 30 лв.
 500. Феноменът камикадзе. /история – 8 стр./ – 15 лв.
 501. Фискална политика. /макроикономика – 8 стр./ – 15 лв.
 502. Физеологически реакции на организма при стрес. /екология – 12 стр./ – 25 лв.
 503. Организация на фокус група за обсъждане на продукт – минерална вода „Савина“ . /маркетингови проучвания – 18 стр./ – 30 лв.
 504. Форми на комуникация на музея с публиката. Музеят и средствата за масова комуникация. Образователни програми на съвременните музеи. /библиотечно дело – 7 стр./ – 15 лв.
 505. Формулиране на бизнес стратегии. /мрактинг – 8 стр./ – 15 лв.
 506. Функции на парите. /финанси и банково дело – 8 стр./ – 15 лв.
 507. Г. М. Димитров – за и против него. /анализ на биография – 17 стр./ – 30 лв.
 508. Политическите възгледи на Жан-Жак Русо за държавата, правото и формите на държавно управление. /социални науки – 12 стр./ – 30 лв.
 509. Идеите за човека във времето. /социология, философия – 16 стр./ – 30 лв.
 510. Инидвидуален план за физическа подготовка и спортно здраве. /спротни специалности – 8 стр./ – 20 лв.
 511. Инвентаризацията като счетоводен способ. /счетоводство – 7 стр./ – 15 лв.
 512. Инвестиционен избор между алтернативни инвестиционни проекти. /финанси – 22 стр./ – 40 лв.
 513. Инвестиционно намерение на фирма. /финанси – 4 стр./ – 10 лв.
 514. Историософията на Тойнби. /есе – 7 стр./ – 15 лв.
 515. История и развитие на градска библиотека „Св. Кирил и Методий“ в гр. София. /библиотечно дело – 8 стр./ – 20 лв.
 516. История, настояще и бъдеще на библиотека „Стилян Пешев“, кв. „Триъгълника“ в гр. София. /библиотечно дело – 7 стр./ – 20 лв.
 517. Характерни особености на италианската култура. /есе – 10 стр./ – 30 лв.
 518. Икономическия и валутен съюз в подкрепа на конкуренцията в страните-членки. /МИО – 4 стр./ – 10 лв.
 519. Изготвяне на програма за туристическа ескурзия до Венеция. /туризъм – 7 стр./ – 15 лв.
 520. Изграждане на дистрибуционни канали в Интернет. /дистрибуционна политика – 12 стр./ – 25 лв.
 521. Изграждане на стратегия за управление на персонала на фирма. /УЧР, стопанско управление – 13 стр./ – 30 лв.
 522. Изграждането на икономическия и валутен съюз и единният вътрешен пазар на ЕС. /МИО – 30 стр./ – 40 лв.
 523. Изследване на жизнения цикъл на продуктите на хостигн фирма. /маркетинг – 12 стр./ – 30 лв.
 524. Изследване на мотивацията на персонала във фирма Мадлок. /УЧР, стопанско управление – 10 стр./ – 20 лв.
 525. Анализ на пазара на мобилни телекомуникационни услуги в България. /маркетинг – 6 стр./ – 15 лв.
 526. Анализ на обществения имидж на Бойко Борисов. /ПР и журналистика – 10 стр./ – 20 лв.
 527. Анализ на рекламата на телекомуникационен продукт. /психология на рекламата – 10 стр./ – 20 лв.
 528. Бизнес план за създаване на хотел в курортно селище Семково. /финанси, туризъм – 20 стр./ – 40 лв.
 529. Бизнес план за разширяване на дейността на спортна фирма за алпинизъм. /финанси, спортен мениджмънт – 23 стр./ – 40 лв.
 530. Форми и плащания в международната търговия. /международен бизнес, външнотърговска дейност – 18 стр./ – 30 лв.
 531. Храната в древен Рим. /културология, антропология, история – 13 стр./ – 25 лв.
 532. История на университетите. /културология, антропология, история – 13 стр./ – 25 лв.
 533. Изграждане на дистрибуционни канали в Интернет. /дистрибуционна политика – 13 стр./ – 25 лв.
 534. Магистърски стаж по финанси за НБУ. /финанси – 17 стр./ – 30 лв.
 535. Общественото мнение в България за присъединяването на Турция и Хърватска към ЕС. /журналистика – 7 стр./ – 15 лв.
 536. Оценка на дейността на търговската банка. /финанси – 10 стр./ – 25 лв.
 537. Оценка на туристически комплекс Албена. /туризъм – 16 стр./ – 25 лв.
 538. Политическото противопоставяне на Латинска Америка и САЩ. /политически отношения – 6 стр./ – 20 лв.
 539. Потенциал на рекреационно-туристическите ресурси на Северозападен район за планиране за развитие на социален и здравен туризъм. /туризъм – 11 стр./ – 25 лв.
 540. Преговор, чрез кореспонденция, телефон и Интернет. /бизнес комуникации – 16 стр./ – 30 лв.
 541. Развитие и динамика на средната класа в страната. /социални отношения – 12 стр./ – 25 лв.
 542. Русо за договарянето, за естествеността и морала. Държава и църква в учението на френските просветители. /есе – 11 стр./ – 30 лв.
 543. Същност, възникване и развитие на правото на ЕС. /европейско право – 16 стр./ – 30 лв.
 544. Съвременната психотерапия – статус, реалности и приложения. /психология – 6 стр./ – 20 лв.
 545. Силни и слаби страни на оперативна програма Управление на човешките ресурси. /европейско програми – 6 стр./ – 20 лв.
 546. Структура на стратегия за развитие на Община Генерал Тошево. /публична администрация – 12 стр./ – 20 лв.
 547. Тематичен план-конспект по предмета История на държавните институции за НБУ. /история – 50 стр./ – 50 лв.
 548. Втора световна война – десента на 6 юли (десанта в Нормандия). /история – 7 стр./ – 15 лв.
 549. Здравна политика и здравно осигуряване. /здравен мениджмънт, социални системи – 16 стр./ – 30 лв.
 550. Акционерно дружество. /търговско право – 15 стр./ – 30 лв.
 551. Глобалното затопляне – причини и екологични последствия /човек и околна среда – 16 стр./ – 30 лв.
 552. Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност /трудово и осигурително право – 13 стр./ – 30 лв.
 553. Облагане доходите на физически лица – примерна задача /данъци и данъчна администрация – 5 стр./ – 25 лв.
 554. Оценка на организационната култура на ИТ-фирма /практика по бизнес администрация в НБУ – 11 стр./ – 30 лв.
 555. Понятие за гражданско право. Предмет и система на гражданското право като частно право. /обща теория на гражданското право – 8 стр./ – цена 20 лв.
 556. Предмет, обхват и съдържание на социологията на правото. /социология на правото – 11 стр./ – цена 30 лв.
 557. Правни условия и форми за функциониране на бизнеса, /правна закрила на бизнеса – 13 стр./ – цена 30 лв.
 558. Маркетингово проучване на пазара на хляб от фирма хлебопроизводител. /маркетингови изследвания – 17 стр./ – цена 40 лв.
 559. Дължима престация – определения, видове. /основи на правото – 12 стр./ – цена 30 лв.
 560. Аутсорсинг или инсорсинг – новите възможности пред съвременния мениджмънт. /международни икономически отношения – 11 стр. / – цена 30 лв.
 561. Проект за замяна на библиотечния софтуер „Херитидж“ с по-модерен библиотечен софтуер „VTLS“, предназначен за големи академични библиотеки. /управление на проекти, НБУ – 10 стр./ – цена 40 лв.
 562. „Исагогически анализ на книга от Новия завет – „Второ послание на свети апостол Павла до Коринтяни““ /богословие, БФ към СУ – 10 стр./ – цена 40 лв.
 563. Канонизация на старозаветния сборник, /богословие, БФ към СУ – 5 стр./ – цена 20 лв.
 564. Капиталово бюджетиране /финанси – 12 стр./ – цена 40 лв.
 565. Идентифициране на грешки и измами във финансовите отчети, видове измами и предложения на одитора за тях, /одит на предприятието, 15 стр./ – 30 лв.
 566. Стандарти в здравеопазването, /здравен мениджмънт, 11 стр./ – 25 лв.
 567. Участници във формиране на здравната политика, /здравен мениджмънт, 11 стр./ – 25 лв.
 568. Изследване на тенденциите на развитие на БВП на България за периода 2000-2017 г., /макроикономика за УНСС, 10 стр./ – цена 40 лв.
 569. Предмет на трудовото право. Метод на правно регулиране. Функции и основни принципи на трудовото право. Източници на трудовото право., /Трудово и осигурително право, 12 стр./ – цена 30 лв.
 570. Причини за възникване на дълговата криза в Еврозоната. /Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната, 11 стр./ – 30 лв.
 571. Търговия на финансови пазари, /Е-бизнес в организацията, НБУ, – 16 стр./ – 40 лв.
 572. Централно банкиране – функции и политики. БНБ – развитие, управленска структура и политика. /макроикономика, банки и банково дело, 11 стр./ – 30 лв.
 573. Финансиране на компания и капиталова структура. /финанси НБУ, 23 стр./ – 50 лв.
 574. Стимули за повишаване на конкурентоспособността на България. /Иновации и предприемачество, НБУ, 10 стр./ – 30 лв.
 575. Анализ и оценка на конкурентоспособността на бизнес организация на примера на българска фирма – производител на тоалетна хартия. /бизнес икономика, ВСУ – 12 стр./ – 30 лв.
 576. Счетоводни аспекти на банковото посредничество. /банково счетоводство, НБУ – 14 стр./ – 30 лв.
 577. Годишно счетоводно приключване на бюджетното предприятие. /бюджетно счетоводство, НБУ – 12 стр./ – 30 лв.
 578. Иновацията, която ми харесва. /иновации, 3 стр./ – 10 лв.