Учението на Кейнс за преодоляване на икономически кризи. Кейнсианските рецепти за осигуряването на икономическия растеж и заетостта на труда.

Обща характеристика на учението на Кейнс Като икономическо учение Кейнсианството възниква през 30-те години на 20 век. То е породено

Прочетете повече

Мотивация на персонала в организацията

Въведение Изучаването на мотивацията на служителите е важен момент, който включва отговорите на въпроси като: Какво подтиква поведението? Какво го

Прочетете повече