Фактори за развитие на териториалното стопанство. Факторен анализ. Методи за оценка на териториалното стопанство.

Въведение Регионалната икономика е един от по-новите и съвременни отрасли, които намират бързо развитие в рамките на традиционната икономическа практика.

Прочетете повече