Учението на меркантилизма – отражение на първоначалното натрупване на капитал. Ранен и късен меркантилизъм и неговите представители.

Меркантилизмът като отражение на първоначалното натрупване на капитал. Общахарактеристика на меркантилизма. Меркантилизмът отразява особеностите на етапа на възникването на капиталистическата

Прочетете повече

Резюме на икономическите идеи и представители на икономическата мисъл през Средновековието

В първите векове на новата ера, робовладелската система влиза в етапа на своя упадък. Към 4-5 век се стига до

Прочетете повече

Резюме на икономическите идеи и техните представители в Римската империя

Развитието на икономическите идеи от Древна Гърция продължава в рамките на Римската Империя, където се е извършвала разнообразна стопанска дейност,

Прочетете повече

Резюме на основните икономически идеи и техните представители в Древна Гърция

С възникването на частното стопанство възникват и първите стопански субекти и форми на отношение между тях. Най-ранни прояви на икономически

Прочетете повече