Основни направления на логистиката

Направления на развитие на съвременната логистика Формалното разделение на труда изисква системно диференциране и образуване на логистични подсистеми със специализирани

Прочетете повече