Възникване на класическата политическа икономия с идеите и творчеството на Уилям Пети

Социално-икономически условия в Англия през 17 век и възникване на класическата политическа икономия с творчеството на Уилям Пети През 17

Прочетете повече

Учението на меркантилизма – отражение на първоначалното натрупване на капитал. Ранен и късен меркантилизъм и неговите представители.

Меркантилизмът като отражение на първоначалното натрупване на капитал. Общахарактеристика на меркантилизма. Меркантилизмът отразява особеностите на етапа на възникването на капиталистическата

Прочетете повече