Годишно счетоводно приключване на бюджетното предприятие

Добавяме и още една тема като предложение за Вас – „Годишно счетоводно приключване на бюджетното предприятие“. Основните акценти в курсовата

Прочетете повече

Счетоводни аспекти на банковото посредничество

Това е едно ново предложение на тема „Счетоводни аспекти на банковото посредничество“. Съдържанието на курсовата работа има вида: Увод.Счетоводно отчитане

Прочетете повече

Анализ и оценка на конкурентоспособността на бизнес организация на примера на българска фирма – производител на тоалетна хартия

Ето ново предложение за готова курсова работа, посветена на анализа на конкурентоспособността на бизнес организация. Съдържанието на курсовата има следния

Прочетете повече

Стимули за повишаване на конкурентоспособността на България

Предлагаме Ви нова курсова работа на тема „Стимули за повишаване на конкурентоспособността на България“, която акцентира върху следните основни моменти:

Прочетете повече

Финансиране на компания и капиталова структура

Драги студенти, предлагаме ви още едно ново предложение – курсова работа на тема „Финансиране на компания и капиталова структура“ със

Прочетете повече

Централно банкиране – функции и политики. БНБ – развитие, управленска структура и политика.

Ново предложение на тема Централно банкиране – функции и политики. БНБ – развитие, управленска структура и политика. Основните акценти в курсовата

Прочетете повече

Дълговата криза в ЕС – причини, последици, преодоляване

Представяме Ви ново готово предложение на курсова работа на тема „Причини за възникване на дълговата криза в Еврозоната“ по предмета

Прочетете повече

Курсова работа по макроикономика

Уважаеми клиенти, предлагаме Ви нова интересна курсова работа по макроикономика за УНСС, насочена към:  Изследване на общата динамика на развитие

Прочетете повече

Курсова работа по операционен мениджмънт за Русенски университет (РУ „Ангел Кънчев“)

Уважаеми студенти, предлагаме Ви нова готова курсова работа по предмета операционен мениджмънт, преподаван в Русенски Университет (РУ „Ангел Кънчев“). Съдържанието

Прочетете повече

Идентифициране на грешки и измами във финансовите отчети, видове измами и предложения на одитора за тях

Уважаеми студенти, представяме Ви друга готова разработка на тема „Идентифициране на грешки и измами във финансовите отчети, видове измами и

Прочетете повече

Исагогически анализ на книга от Новия завет – „Второ послание на свети апостол Павла до Коринтяни“

Темата „Исагогически анализ на книга от Новия завет – „Второ послание на свети апостол Павла до Коринтяни““ е предназначена за

Прочетете повече

Проект за замяна на библиотечния софтуер „Херитидж“ с по-модерен библиотечен софтуер „VTLS“, предназначен за големи академични библиотеки

Драги студенти, предлагаме Ви различни варианти на темата „Проект за замяна на библиотечния софтуер „Херитидж“ с по-модерен библиотечен софтуер „VTLS“,

Прочетете повече