Коментар на статията “Етиката между човека и природата”

Проблемът, който поставя авторката Стефка Китанова в статията “Етиката между човека и природата”[1] е твърде актуален и дори болезнено значим

Прочетете повече