Роля, инструменти и функции на централната банка

Въведение В основата на банковата система на всяка страна стои централната емисионна банка, който се нарича още “банка на банките”.

Прочетете повече

Парична политика на БНБ в условията на Паричен съвет

Въведение С въвеждането на валутния съвет в България, много от възможностите на страната да извършва собствена икономическа и парична политика

Прочетете повече