Свободни икономически зони и икономически растеж на териториалното стопанство

1. Свободни икономически зони – същност, видове, предимства. Същността на икономическите зони се изразява в различния им статут от останалата

Прочетете повече

Фактори за развитие на териториалното стопанство. Факторен анализ. Методи за оценка на териториалното стопанство.

Въведение Регионалната икономика е един от по-новите и съвременни отрасли, които намират бързо развитие в рамките на традиционната икономическа практика.

Прочетете повече