Контрол на решенията на Общинския съвет

Въведение Във всяка страна по света съществуват местни органи, които независимо от разновидностите на взаимоотношенията им с централната държавна власт,

Прочетете повече