Маркетинг в търсещите машини по примера на фондация „Лъч надежда“

Предмет и дейност на фондацията За целите на заданието ще предложим концепция за онлайн популяризиране на дейността на фондация „Лъч

Прочетете повече

Курсова работа по операционен мениджмънт за Русенски университет (РУ „Ангел Кънчев“)

Уважаеми студенти, предлагаме Ви нова готова курсова работа по предмета операционен мениджмънт, преподаван в Русенски Университет (РУ „Ангел Кънчев“). Съдържанието

Прочетете повече