Инфраструктура и съвременно регионално икономическо развитие

1. Инфраструктура – същност, видове,елементи, особености. 1.1. Същност на инфраструктурата. Понятието „инфраструктура“ има латински произход. От гледна точка на икономиката,

Прочетете повече