Връзка и различие между регионално развитие и регионален икономически растеж. Двигатели на регионално развитие. Възможни ограничения за постигането на целите на регионален растеж.

1. Връзка и различие между регионално развитие и регионален икономически растеж. Регионалното развитие на икономиката отдавна занимава специалистите, изследователи на

Прочетете повече