Същност и характерни черти на стопанската логистика. Фактори за нарастване ролята на логистиката. Развитие на логистиката в България.

Увод Логистиката е сравнително нова научна дисциплина в управленската практика. Възникването на логистичната концепция е свързано с необходимостта да се

Прочетете повече

Инфраструктура и съвременно регионално икономическо развитие

1. Инфраструктура – същност, видове,елементи, особености. 1.1. Същност на инфраструктурата. Понятието „инфраструктура“ има латински произход. От гледна точка на икономиката,

Прочетете повече

Създаване и развитие на туристически продукт за спортен и екстремен туризъм – “Paintball”

Представяне на фирмата “Х” ООД е създадена в края на 1997 г. в гр. У. Първоначално фирмата се насочва към

Прочетете повече