Принципи на данъчното облагане. Данъчната политика като фактор на икономическия растеж.

Въведение Един от важните моменти при формирането на икономическата политика на една страна е осигуряването на стабилен икономически растеж. Това

Прочетете повече

Световна търговска организация – функции, принципи, цели и задачи

Въведение Световната търговска организация (СТО) стартира своето съществуване на 01 януари 1995 г., като пълноправен приемник на Генералното споразумение за

Прочетете повече