Търсене, предлагане и ценообразуване. Предимства и недостатъци на класическия аукцион и аукционите в Интернет. Стоки и иновации в ценообразуването в средата на Интернет. Тенденции в ценообразуването и сегментирането в Интернет.

1. Търсене, предлагане иценообразуване. На фигурата по долу са показани кривите на предлагането и търсенето. Най-общо Законът за търсенето на

Прочетете повече

Що е бизнес по Интернет и ползата от него за световната търговия?

1. Въведение в света на Интернет търговията. Напредването на технологиите и особено на тези, свързани с комуникациите, дадоха летящ старт

Прочетете повече